Saturday, November 18, 2017

True Confessions: Unang Tikim (M2M) Part 5


ARAW ng sabado. Pinapunta ko si Ryan sa amin. Wala kasi noon ang mga magulang ko. Nagpunta ang mga ito sa isang event na hindi ko na inalam kung para saan. Sa susunod na araw pa raw uuwi ang mga ito.

Nag-movie marathon kami at nag-food trip ni Ryan.

“Sis, inoman tayo,” mayamaya ay sabi ni Ryan.

“Hmmm… good idea,” sang-ayon ko naman.

Kaagad kaming lumabas ng bahay at bumili nga ng beer sa tindahan. Isang kahon pa ang binili namin.

“Mauubos kaya natin ‘to?” natatawa ko namang tanong sa kanya.

“Oo naman ‘no. At saka hindi lang naman tayo ang iinom, e,” tugon ni Ryan.

Kumunot ang noo ko sa sinabi niya. “Ano ang ibig mong sabihin, sis?”

“Sis, kokontak tayo ng mga lalaki,” mabilis niyang tugon.

“No!” tutol ko sa kanyang sinabi. “Hindi puwede ‘yang sinasabi mo, sis. Baka manakawan pa kami. Kaya hindi puwede!”

Parang nilamukos na papel ang mukha niya. Akala ko ay igigiit niya ang naisip pero nagkibit-balikat lamang ito. “Okay, sabi mo ,e. Pero uubusin natin ‘to, ha.”

Sabay kaming nagtawanan. Hindi ako sanay sa inoman at alam kong ganoon din si Ryan pero nagkasundo nga kaming maglalasing kami. Total wala naman ang mga magulang ko nang mga panahong iyon.

Kaagad kaming nag-inoman. Nagluto pa kami ng sisig para may pulutan kami. Patuloy pa rin kami sa panonood ng movies noon.

“Sis, parang gusto kong mag-smoke,” sabi ni Ryan.

“Uy, sis, sobra na ‘yan, ha. Hindi ko na kaya ‘yan,” mariin kong tutol.

“Ang KJ mo talaga. Minsan lang naman, e. Trip nga natin ‘to ngayong araw ‘di ba?” giit niya.

Natawa ako sa kanyang sinabi. Naisip kong bakit nga ba hindi ko subukan? Kaya muli nga kaming lumabas ng bahay at bumili ng isang kaha ng sigarilyo.

“Hi, papa Rico!”

Nanlaki ang mga mata ko nang marinig ang sinabi ni Ryan. Napalingon ako at nakita ko nga si Rico. Halatang kakatapos lamang nitong maligo. Nakasandong puti lang at itim na boxer.

“Hello. Pulang-pula ang hasang ninyo, ha,” sabi ni Rico. Ngumiti ito sa akin at parang hinaplos ang puso ko nang mga sandaling iyon. Ang gwapo niya talaga. Pero kaagad din akong umiwas ng tingin kasi naisip ko ang nangyari sa kanila ni Randy.

“Nag-inoman kasi kami. Gusto mong sumali?” tanong ni Ryan.

“Saan ba kayo nag-inoman?”

“Sa kanila.”

“Okay lang. Wala naman akong ginagawa.”

Hinawakan ni Ryan ang kamay ko kaya napaharap ako sa kanya. “Sis, makikipag-inoman daw si Rico sa atin,” sabi niya. CONTINUE READING...