Thursday, September 29, 2016

The Gate Of Heaven - Chapter 7


BINALIWALA ni Shamia ang pagsusuplado ni Troye sa kanya. Hindi pa rin mawala sa isip niya ang mga labi nito. Panay ang kanyang ngiti.

Bagay na napansin ng kanyang nakakatandang kapatid na si Rica. Nag-iisa lamang niya itong kapatid. Hindi niya napigilang ikuwento rito ang tungkol kay Troye. Umarko naman kaagad ang kanang kilay nito at pinagsabihan na naman siyang huwag na huwag mai-in-love. Nangangamba itong maulit na naman ang nangyari sa kanya noon.

Minsan na kasi siyang naluko ng isang lalaki. Iwinaksi niya sa isipan si Jerome, ang dati niyang boyfriend. Matagal na siyang naka-move on dito.

Kakatapos lamang niyang kumain nang mga sandaling iyon. Pumasok siya sa kanyang kwarto at dumapa sa kama. Binuksan niya ang laptop at nag-facebook. Hindi pa rin mawala sa isip niya ang bagong kaklase at naging instant crush pa niya. Kinikilig siya habang naglalaro sa isipan ang matamis na labi ni Troye.

Naisipan niyang i-search ang pangalan nito sa facebook. Nag-type siya sa search box. Troye Pascual. Laking tuwa niya nang makita agad ito sa results. Binuksan niya ang profile nito kapagkuwa'y in-add as friend.

Biglang nag-ring ang kanyang cellphone. Si Janah ang tumatawag. Tumihaya siya at sinagot ito.

"Oh, where's the updates? Ang daya ha, sosolohin mo lang yata," sabi ni Janah.

"Hay naku! Mukhang kalahi mo naman yata 'yon, e. Bakla yata!" sagot naman niyang naintindihan agad ang ibig ipahiwatig nito.

Dinig na dinig ni Shamia ang malutong na halakhak ni Janah sa kabilang linya.

"Bakit mo naman nasabi 'yon?" mayamaya ay tanong nito.

"Dinideadma ba naman ang beauty ko. Hay naku! For the first time, may isang lalaki na no pansin ang alindog ko," tugon niya rito.


"Gano'n? Hindi ka lang pinansin, bakla agad? Baka hindi lang talaga siya nagandahan sa 'yo, 'no!"

"Ang sama mo!" pabebe niyang turan.

Tumawa lamang si Janah. "Joke lang 'yon! Pero aside sa hindi niya pinansin ang beauty mo, ano pa ang ibang senyales at nasabi mong bakla siya?"

Napabuntong-hininga siya. Sa totoo lang ay wala naman talaga siyang napapansing kabaklaan kay Troye. Isa pa, kung bakla nga ito, bakit siya nito hinalikan 'di ba? Muli na naman siyang kinilig.

Ikinuwento niya sa matalik na kaibigan ang mga nangyari sa pamantasan. Hindi niya napansing masyado na pala siyang maingay no'n. Pumasok si Rica sa kwarto niya.

"Hoy, babae! Hindi ka pa ba matutulog?" sita nito sa kanya.

Napilitang nagpaalam siya sa kaibigan, "Sige-sige, mare, good night na. Matutulog na ako." Hindi na niya hinintay na makapagsalita pa si Janah. Pinutol na niya ang tawag nito.

Napatingin naman siya sa kanyang ate at nginitian ito. Tinaasan lamang siya nito ng kanang kilay kaya hindi niya napigilan ang sariling tumawa. Sanay na siya sa kunwaring pagsusuplada ni Rica sa kanya.

Napadako ang mga mata nito sa laptop. Nakita nito ang litrato ni Troye sa screen.

"Sino naman 'yan?" mariing tanong ni Rica.

"Siya ang sinabi ko sa 'yo na classmate kong gwapo, ate!" kinikilig niyang tugon. 


"Gwapo? Gwapo na ba para sa 'yo 'yan? Saan banda?" pagtataray nito sa kanya.

"Weehhh... aminin... nagagwapuhan ka rin sa kanya, ate!" giit niya.

"Tse!" asik ni Rica sabay talikod at lumabas ng kanyang kwarto.

Natawa naman siya sa pagsusuplada nito.


*****


NANG GABING iyon ay hindi makatulog si Troye. It was almost midnight. Hindi pa rin siya dalawin ng antok. He was staring at the ceiling. Nakahiga na siya sa kama nang mga oras na 'yon. Hindi pa rin mabura sa isipan niya ang imahe ni Shamia. He had seen pretty girls, but so far, Shamia Ellison was the prettiest one his eyes had ever laid on. Lalong-lalo na ang mga labi nitong napakatamis. Parang noon lamang siya nakonsensiya sa pang-iinsulto niya rito.

He shook his head. Now, where did that come from? Bakit pinag-aaksayahan niya ng oras si Shamia? Bakit laman ito ng isipan niya? Could it be that he was in love with her? Ganoon kabilis?

No way! Himutok niya sa kanyang isipan. Hindi siya naniniwala sa love-at-first-sight. At saka bakit naman siya mai-in-love kay Shamia? Hindi nga niya ito type.

Biglang tumunog ang message alert tone ng kanyang cellphone. Kinuha niya iyon sa bedside table. Isang unknown number ang nag-text.

Hi, Babylove!

Sino na naman kaya ito? Sanay na kasi siyang maka-receive ng text galing sa mga admirers niya. Napagdesisyunan niyang huwag itong pansinin.

Muli ay pumasok na naman sa isip niya si Shamia. Naalala niya ang endearment nito sa kanila nang magpakilala. Babylove? Could it be her?

May nabuong pagdududa sa isip niya sa unknown number na nag-text. Noon lang talaga siya nag-isip ng ganoon sa isang babae. Tsk! Get lost, bitch!

Biglang nag-ring ang kanyang cellphone. Ang unknown number na nag-text ang tumatawag. Sinagot niya ito. Bumangon siya kapagkuwa'y umupo sa kama at sumandal sa headboard.

"Who is this?" he asked.

Naka-boxer lamang siya no'n. Pinaglaruan niya ng daliri ang mga buhok sa ibaba ng pusod. Nakaramdam siya ng kiliti dahil sa ginagawa.


Muli siyang nagtanong kung sino ang caller nang walang tumugon sa kabilang linya. Subalit wala talagang nagsasalita kaya pinutol niya ang tawag nito. Mayamaya ay nag-ring ulit ang kanyang cellphone. Hahayaan na lang sana niya iyon pero sa bandang huli ay nanaig ang matinding curiousity niya kung sino ang tumatawag.

"Bakit ba ayaw mong magsalita? Sino ka ba talaga, ha?" medyo naiirita na niyang tanong.

Pero wala pa ring nagsasalita sa kabilang linya. Galit na siya nang mga sandaling iyon. Muli niyang pinutol ang tawag. Ilang sandali lang ay nag-ring na naman ulit ang cellphone. Nakatiim-bagang na sinagot niya ulit ang tawag nito.

"Sino ka ba talaga? Gusto mong englishin ko pa? Who the fuck are you?" pasigaw na niyang tanong at sinabayan pa nang matitinding mura. Ayaw na ayaw niya kasing pinagtitripan siya.

There was silence on the line. And then a familiar female voice said, "Bakit ba ang init ng ulo mo palagi? Sayang ang pogi mo pa naman at ang sarap mo pang humalik." Pagkatapos sabihin iyon ay tumawa ito nang tumawa.

Hindi nga siya nagkamali. Shamia? My, God! Paano nito nalaman ang number ko? Baliwala na lang ba sa kanya ang pang-iinsulto ko kanina?

"Shamia?" nauutal na tanong ni Troye kahit alam na niya kung sino ang kausap. Paano ba niya makakalimutan ang mala-anghel na boses na iyon? Napahampas siya ng kamay sa kama. Pati ba naman ang boses nito ay sobrang naa-admire niya.

"Yeah, this is me! Oh, bakit gising ka pa? Siguro hindi ka rin makatulog, 'no? Iniisip mo ang nangyari kanina. Masarap ba ako?" Bumunghalit na naman ito ng tawa na labis niyang ikinainis.

Sinabi mo pa! I want to kiss you again! Pero iba ang lumabas na mga salita sa kanyang bibig. "Paano mo nalaman ang number ko, ha! Are you stalking me? Puwede mag-get lost kana lang! Puwede?" asik niya rito.

"Ouch! You're so mean. Okay, I got your number from your facebook profile. Buti naka-public lang. In-add na rin kita. Paki-accept na lang!" tugon ni Shamia.

Tsk! She's really a stalker! sabi niya sa isipan at napapailing na lang.

----


To be continued...

Please like and share! :)

Wednesday, September 28, 2016

Daniel (M2M) - Chapter 34


"DANIEL? Okay ka lang?"

Napaangat ang ulo ko sa nagtanong. Si Anne. Nasa mukha niya ang pagtataka kaya nagtaka rin ako sa kanya.

"Bakit, Anne?" maang kong tanong dito.

Noon ko lamang napansin na kaming dalawa na lang pala ang nasa classroom.

"Nakatulala ka kasi e kanina pa," she replied.

I took a deep breath. Naramdaman ko ang pagtulo ng aking mga pawis mula sa noo. Kinuha ko ang panyo sa aking bulsa at pinahid sa noo at mukha. Nagpalinga-linga ako sa paligid kapagkuwa'y napatingin sa aking relong pambisig.

"Tapos na ba ang klase natin kay sir?" I asked her.

Umupo siya sa upuan na nasa harapan ko.

"Daniel, okay ka lang ba talaga? Hindi mo ba alam ang nangyari?"

Napatitig ako kay Anne. "Bakit ano'ng nangyari?"

Bumuntong-hininga siya. "Tumalon si Yanyan mula sa rooftop kaya nagkagulo na kanina pa," sagot niya.

Napanganga ako at nanlaki ang mga mata sa narinig. "Si Yanyan?" Ang hindi ko makapaniwalang tanong.

"Oo nga, si Yanyan!" sagot naman niya.

"A-ano'ng nangyari? Bakit daw tumalon?" naguguluhan kong tanong. Nagkasama pa kami sa rooftop tapos iyon ang balitang malalaman ko.

"Ayun, iniimbistigahan na siguro ng mga pulis." Napatitig siya sa 'kin.

"Bakit?" tanong ko sa kanya.

"Ah... wala," tugon niya at ngumiti. "Wait... ano 'yang nasa leeg mo?" tanong niya na sinipat ang aking leeg.

"Bakit? Ano'ng meron?"

"Is that a kissmark?"

"Huh? Hindi ah, bakit naman ako magkaka-kissmark? Baka kagat lang ng lamok kanina sa CR," sabi ko.

Shit! Ano ba talaga ang nangyari kay Yanyan? Tanong ko sa isipan. Napapikit ako at pilit inaalala ang mga nangyari. Pero ang huli ko talagang natatandaan noon ay 'yong nilabasan na ako pero hindi pa rin niya ako tinitigilan sa kakachupa. Ni hindi ko na naalala kung paano ako nakarating sa classroom namin.

Ano ba talagang nangyayari sa 'kin? Bakit laging ganito? Bakit laging wala akong maalala pagkatapos kong makipagtalik? Ang gulo.

"Hey..."

Napatingin ako kay Anne na tinapik ang aking kanang pisngi.

"Daniel, namumutla ka, e. I think you're not feeling well," she said. Nasa mukha niya ang pag-aalala.

"Masama lang ang nararamdaman ko sa tiyan, Anne. Kaya nga 'di ba lumabas ako kanina?"

Ngumiti siya. "Oo, alam ko. Kaya medyo matagal ka rin nakabalik. Iinom mo na lang kaya ng gamot 'yan. Tara, samahan kita sa pharmacy. At saka alam kong pagkatapos nang nangyari kanina kay Yanyan ay wala na rin namang papasok pa na instructor today."

Ngumiti rin ako sa kanya. Humingan ako nang malalim.

"Wait... bakit nga pala lumabas si Yanyan kanina?" mayamaya ay tanong ko. Bigla ko kasing naisip ang possibility na madawit ako kasi pareho kaming lumabas ng classroom.

"Hmmm... nag-excuse 'yon kanina kasi may tumatawag daw sa kanya na importante. Tapos 'yon na, nagkagulo sa labas kasi nahulog na pala siya galing sa rooftop. Pero alam mo, sa tingin ko may problema ang taong 'yon. Suicide malamang ang nangyari. Actually, 'yon din ang iniisip ng lahat, e."

Lumuwag ang dibdib ko sa narinig mula kay Anne. Pero nagtataka pa rin ako kasi ang saya-saya pa naman ni Yanyan habang magkasama kami sa
rooftop. Wala naman akong napansing may problema siya. Bakit nga kaya? Napakibit-balikat na lamang ako nang mga sandaling iyon.

"Ano na, Daniel? Tara, labas na tayo," sabi ni Anne at tumayo na.

"Sige-sige..." nakangiti kong sabi sa kanya. Tumayo na rin ako.

Sobrang dami pa rin ng mga nagkukumpulang estudyante at instructors sa labas. Paniguradong si Yanyan ang pinag-uusapan ng mga ito. Hindi ko alam kung bakit pero ang tindi ng kaba ko nang mga oras na 'yon. Pakiramdam ko ay nakatingin ang lahat sa 'kin.

"Daniel..." sambit ni Anne sa aking pangalan.

Napatingin ako sa kanya. Ngumiti siya sa 'kin. Unti-unti namang nawala ang kaba ko.

Nagtuloy nga kami sa isang pharmacy at bumili ng gamot na para sa tiyan. Ayoko sana dahil nagkukunwari lang naman talaga ako pero sumang-ayon na lamang ako kay Anne.

Pagkatapos namin sa Pharmacy ay nagyaya siyang pumasyal muna kami saglit sa isang mall. Sumama na rin ako kasi maaga pa naman.

Kitang-kita ko ang labis na kasiyahan sa mukha ni Anne. Alam kong kinikilig siya no'n. Hinawakan niya rin ang kamay ko habang gumagala kami. Napapangiti na lamang ako. Pakiramdam ko nang mga sandaling iyon ay lalaking-lalaki talaga ako.

"Snack tayo, Daniel," yaya niya.

Ngumiti ako sa kanya. "Pasensya ka na, Anne, pero pamasahe na nga lang pauwi ang pera ko rito, e," sabi ko sa kanya. Napapakamot pa ako ng ulo.

"Ano ba? Treat ko 'to okay. Ako naman nagyaya, e," she said.

"Nakakahiya naman sa 'yo."

"Susss... h'wag ka na mahiya, okay. Hindi mo lang alam kung gaano ako kasaya ngayon, Daniel," seryoso niyang sabi.

Bumuntong-hininga ako pagkuwa'y ngumiti sa kanya. "Okay, 'kaw bahala," I told her.

Pumasok kami sa isang fast food chain. Akala ko ay mag-snack lang kami pero hindi ko akalaing ang dami niyang oorderin na pagkain. Well, timing naman kasi nagugutom naman talaga ako no'n.

"Sige na, kain ka na, Daniel. Baka gusto mong subuan pa kita," nakangising sabi ni Anne.

"Susubuan talaga? Para ka namang si nanay ko niyan," sabi ko. Natawa siya.

"Bakit ang bait-bait mo, Daniel?"

Kumunot ang noo ko. "Mabait? Bakit mo naman nasabi 'yon?"

"Hmmm... e kasi po ang pogi-pogi mo tapos napaka-humble mo. Hindi ka kagaya ng iba na napakayabang kung umasta. Kung tutuusin nga e mas pogi ka pa sa kanila."

Natawa ako sa sinabi niya.

"Oh bakit ka natawa?" maang niyang tanong. "Seryoso naman 'yon, e."

"Wala lang, natawa lang ako sa sinasabi mong pogi at mabait ako."

"Kita mo na! Ang humble mo talaga," sabi niya.

Hindi na lamang ako tumugon. Nagkatitigan kami ni Anne. Ang ganda-ganda talaga niya. Bakit kaya 'di ko subukan ang sarili sa kanya? Baka magkaroon pa ng chance na maging straight nga ako 'di ba?

"Daniel, pangit ba ako?" mayamaya ay tanong niya sa 'kin.

"Ang ganda-ganda mo nga, e," tugon ko.

"E, bakit parang ayaw mo sa 'kin? Hindi ka naman yata bakla 'di ba?"

Napabuntong-hininga ako. Kung sabihin ko na lang kaya sa kanya ang totoo na bakla ako? Pero hindi puwede. Hindi pa puwede. Pero paano ko ba siya sasagutin?

Wala talaga akong masabi kaya ang ginawa ko, dinampot ko ang tinidor at kumuha ng spaghetti.

"Open your mouth, subuan kita," nakangiti kong sabi sa kanya.

Natawa siya. "Sweet mo naman," she said. Halatang kinikilig.


Kinain nga niya ang spaghetti na isinubo ko sa kanya.

"Para na tayong magsyota, Daniel," sabi niya pagkatapos.

Napatingin lang ako sa kanya at ngumiti. Shit! Bakit nga ba hindi ko subukan? Physically, okay naman talaga si Anne, e. Hindi lang siya saksakan ng ganda, napaka-sexy niya rin at ang linis-linis sa katawan. As the matter of fact, gustong-gusto ko ang pabangong gamit niya. Ang bango-bango niya talaga.

"Oh, ano na, Daniel? Natameme ka na riyan? Siguro na-realize mo na ngayon na maganda pala ako, 'no?" tanong niya.

"Anne, I think you're perfect. Sinabi ko na kaninang maganda ka 'di ba? Kaya lang-"

"Kaya lang ano, Daniel?"

"Hindi pa ako handa, Anne, e. I just want to focus on my studies," sabi ko.

Naramdaman ko ang kamay niyang pumatong sa kamay kong nasa mesa. Ngumiti siya sa 'kin.

"I know, Daniel, at naiintindihan kita. I just want you to know that I really adore you ever since. I can wait," seryoso niyang sabi.

I could feel that she's really serious that time. Nababasa ko 'yon sa mga mata niya. Totoo naman talagang gusto kong i-focus ang sarili ko sa pag-aaral. But I don't think makakasira sa focus ang pakikipagrelasyon. It's just that, ayoko lang siyang lokohin. Ayoko.

----


To be continued...

Please like and share! :)

Tuesday, September 27, 2016

The Gate Of Heaven - Chapter 6


NAGKATINGINAN sina Troye at Shamia. Para namang na-hypnotize si Troye sa kulay blue na mga mata ng dalaga. Muli siya nitong binigyan nang isang napakatamis na ngiti. Lumitaw ang biloy nito sa pisngi at hindi niya napigilan ang sariling mapahanga rito. Subalit nagbaba siya ng paningin at nagkunwaring may tinext. Paninindigan niya ang planong siya ang huling magpapakilala. Pilit niya ring nilalabanan ang kakaibang pintig ng kanyang puso nang mga sandaling iyon.

Ilang sandali lamang ay tumayo si Shamia at nagpunta sa harap.

"What's up, Babyloves?" paunang sabi ng dalaga. Ngumiti ito kaya lumitaw ang napakaputi at pantay-pantay nitong mga ngipin.

Parang gustong matawa ni Troye. Nabaduyan kasi siya sa sinabi nito.

"My name is Shamia Ellison. I'm eighteen and still a virgin!" Natawa ito sa sinabi. Titig na titig ang dalaga kay Troye habang sinasabi iyon.

Stop flirting with me, bitch! Sa isip niya. Napamura din siya sa kanyang isipan. Nakumpirma na niyang malakas nga ang tama ng babaeng ito sa kanya. 


Sa totoo lang ay may bahagi ng kalooban niya noon na parang na-disappoint sa kabulgaran ni Shamia. Naiisip niya ang mga babaeng nilalandi siya makuha lang ang kanyang atensiyon. Doon bumababa ang tingin niya sa isang babae. Ideal girl niya kasi iyong tipong si Maria Clara, simple at mahinhin. 


Kaagad na umingay ang classroom nila. Umiral ang kamanyakan ng mga barako niyang kaklase. Umangat naman ang kilay ng mga babae. Nasa mukha ng mga ito ang matinding insecurities.

"Miss Ellison?" Napakunot ang noo ni Mr. Dilton sa sinabi ng estudyante.

Napalingon naman si Shamia sa instructor. "I'm just kidding, Sir! I'm no longer a virgin!" Hindi pa rin mawala ang mga ngiti nito.

There you go! Buti naman umamin na joke lang ang sinabi. Halata namang 'di na virgin! Sa isip ni Troye.

Hindi niya alam kung bakit pero parang nadismaya ulit siya kay Shamia. Pangarap niya kasi na isang birhen na babae ang makarelasyon. Madalas ay pinagtatawanan siya ng barkada niya. Hindi na raw kasi uso iyon.

"I need someone to be my boyfriend. May single pa ba rito?" patuloy ni Shamia.

Lalong umingay ang classroom. Kanya-kanyang pa-impress agad ang mga lalaki. Troye was
definitely not one of them.

Nagulat pa siya nang maramdaman ang bahagyang pagsiko ni Daniel sa kanyang tagiliran. Nang tingnan niya ito ay nakita niyang malagkit ang mga titig nito kay Shamia.

Daniel leaned closer and whispered on his ear, "Pare, siya ang sinasabi ko sa 'yo kanina. Ang ganda 'di ba? Mukhang may gusto sa 'yo oh, panay pa-cute."

Pasimpleng pinagmasdan niya si Shamia. Isa lang ang nabuo sa kanyang isipan. Hinding-hindi siya kailanman magkakagusto rito. Ka-level nito ang mga babaeng mababa ang lipad sa paningin niya.

"Okay, we're running out of time, Miss Ellison, that's enough!" Parang hindi na na-take pa ng instructor ang kakulitan ni Shamia kaya pinatigil na ito. "Mr. Pascual?"

Napatingin si Troye sa instructor. Tumayo siya at humakbang papuntang harapan. Umupo naman si Shamia.

Nakita niyang tumayo si Daniel sa kinauupuan nito at umupo sa upuan niya. Panay ang pa-cute ng matalik niyang kaibigan sa bago nilang kaklase.

Hindi niya alam kung bakit pero parang sumikdo ang puso niya nang mga sandaling iyon. Lalo na nang makita niyang nagdaupang-palad ang dalawa.

Jealous? No way! sigaw ng kanyang isipan.

Nagpakilala agad si Troye. Pangalan at edad lang ang sinabi niya. Total kilala naman siya ng mga ito. Campus crush kaya siya. Natawa siya sa naisip.

"Ahm, Troye, can I ask you something?" tanong ni Shamia na nagtaas ng kanang kamay.

Kumunot ang noo ni Troye. Try mong bastusin ako and you're dead! Sa isipan niya.

"Do you have a girlfriend? Are you still a virgin?" Mga paunang tanong ng dalaga.

Mas lalong nangunot ang noo niya sa mga katanungan ni Shamia. Ayaw niyang sagutin ito.

"Balbon kaba? Lalo na sa kilikili?" seryosong mga tanong ulit ni Shamia. "That's frown upon also?"

Muling umingay ang classroom. Tawa nang tawa ang mga kaklase niya. Halata namang gusto ng sabunutan ng mga babaeng nagkakagusto kay Troye si Shamia. 


Ayaw talagang sumagot ni Troye. Sa totoo lang ay nababastos na siya sa mga tanong nito. Ang ginawa niya ay tiningnan niya nang masama si Shamia at nag-dirty finger sign pa siya rito.

"Mr. Pascual!" Mataas ang boses na sabi ng instructor. Nakita kasi nito ang ginawa niya.

Hindi pinansin ni Troye si Mr. Dilton na halatang galit sa kanya. Naglakad siya patungo sa upuan. Umalis naman si Daniel na panay pa rin ang tawa. Dinampot niya ang bag at pinukulan nang masamang tingin si Shamia.

"Okay, class! See you tomorrow," paalam ni Mr. Dilton na halatang pinipilit ang sariling huminahon.

Ang plano ni Troye ay lumabas na rin dahil hindi na niya ma-take ang pressure na sanhi ni Shamia. Napapamura na siya nang husto sa kanyang isipan. "Tangna! Nakakainis na ang haliparot na 'to! Bwesit!"

"Oh, baka sabunutan mo ako, ha!" biro ni Shamia na nakangiti lang sa kanya. Hindi pa pala ito tapos sa pang-aasar. "But don't be afraid of showing your true color!" dagdag nitong turan.

Nagpanting ang mga tenga ni Troye sa narinig mula rito. Naintindihan niya ang ibig nitong sabihin. Sa lahat ng ayaw niya ay iyong tinutukso siyang bading lalo na at hindi pa naman niya close.

She's really getting into my nerves! Himutok niya sa isipan.

Ang sunod niyang ginawa ay hindi na niya batid kung paano nangyari. Hinawakan niya ang magkabilang pisngi ni Shamia at siniil ito ng isang mapagparusang halik sa mga labi.

Hindi iyon ang unang halik ni Troye pero para sa kanya'y iyon ang pinakamasarap na mga labing natikman niya sa buong buhay. Parang gusto niyang tumigil sa pag-ikot ang mundo. Kakaiba ang epekto sa kanya ng halik na iyon. Para siyang nalalasing. Pumipintig ang kanyang puso at hindi niya mawari kung ano ang nararamdaman nang mga sandaling iyon. 


Kapwa silang naghabol ng hininga pagkatapos. They just looked at each other without uttering a word. Natahimik din ang lahat ng mga nakasaksi. Parang nanunood ang mga ito ng isang palabas sa telebisyon.

"Let's get a room," halos pabulong na wika ni Shamia pero malinaw na narinig ng lahat. 


Tila natauhan naman si Troye. "Sino ka ba sa akala mo? Baka magka-STD pa ako sa 'yo, 'no!" Mataas ang boses niya nang sabihin iyon. Hindi na rin niya napigilang murahin ito.

Kinantyawan siya ng mga kaklase niya. May narinig pa siyang nagsabi na bakla raw siya. Pero hindi na niya pinansin pa ang mga ito. Mabilis na kinalma niya ang sarili sa pamamagitan ng ilang beses na pagsagap at pagbuga ng hangin.

Kitang-kita ni Troye kung paano nagbago ang ekspresiyon ng mukha ni Shamia. Halatang nasaktan ito sa pang-iinsulto niya. Magsisi man siya ay huli na at ayaw naman niyang pagsisihan ang kanyang nasabi.

You deserve it! Spare me, bitch! Hindi mo kayang paikutin sa mga kamay mo si Troye Pascual! natatawang sabi niya sa isipan.


----

To be continued...

Monday, September 26, 2016

Daniel (M2M) - Chapter 33


WALA akong ideya kung saan namin gagawin. I just followed Yanyan till we reached the rooftop.

"Here?" I asked.

He smiled, "Yeah... isn't it exciting, Daniel?" tugon ni Yanyan.

Nagpalinga-linga ako sa buong paligid. Wala namang tao. May pasok ang lahat nang mga oras na iyon.

"Paano kung may biglang umakyat dito?" tanong ko ulit sa kanya.

He came closer to me and hugged me tight. "Don't worry, walang aakyat dito sa mga ganitong oras," paninigurado niya. He kissed my neck and all of a sudden, I could feel his tongue licking me there. Napasinghap ako ng hangin sa kanyang ginagawa. "You smell so good, Daniel," puri niya sa 'kin.

"Doon tayo, gusto kong may masandalan, e," sabi ko. Medyo tinatamaan kasi kami ng sinag ng araw sa puwesto namin.

Tumigil muna siya sa ginagawa at naglakad nga kami papunta sa sinasabi ko. Agad akong sumandal sa dingding.

"Bilisan lang natin. Baka mahuli tayo, Yanyan, patay tayo," I told him.

Ngumiti siya sa 'kin. "Take your shirt off, Daniel, please..." he said begging me.

Hinubad ko kaagad ang aking damit. Isinampay ko iyon sa balikat. I could feel his hands rubbing the front of my jeans, sobrang tigas pa rin ng junior ko nang mga sandaling iyon.

Gaya ng paborito kong gawin ay inilagay ko sa likod ng ulo ang dalawa kong mga kamay. I looked at him. Punong-puno ng pagnanasa ang kanyang mga mata.

"You're Goddamn hot, Daniel. Kilikili mo pa lang ulam na," ani Yanyan.

Nginitian ko lamang siya kapagkuwa'y kinindatan. Napakagat siya ng ibabang labi.

Ilang sandali lang ay naramdaman ko na ang mukha niya sa kanang kilikili ko. Napapikit ako lalo na nang maramdaman ko ang mga labi at dila niyang pinaglalaruan ang malago kong buhok sa bahaging iyon. Patuloy pa rin siya sa paghimas ng bukol ko sa harap ng pantalon.

Nang magsawa sa kanang kilikili ay dumako naman siya sa kaliwa. Iyon naman ang kanyang tinikman.

"Aaahhhh..." mahina kong ungol.

Sandali siyang tumigil, so I opened my eyes. Nakatitig lang pala siya sa mukha ko.

"Why?" I asked.

"Daniel, you're heaven on earth. Napakaswerte ko talaga ngayon. I thought hanggang pagpapantasya lang ako sa 'yo, e. But finally you're here with me," he said seriously.

"I'm all yours, take me to heaven," I said giving him my most seductive smile.

Bigla niya akong hinalikan sa mga labi pero hanggang doon lang kasi hindi ako nag-respond. Naintindihan siguro niyang ayoko ng halikan kaya bumaba ang labi niya sa leeg ko. Bumaba pa siya sa aking dibdib. Kissing and licking ang ginagawa niya at nagbibigay sa 'kin 'yon ng nakakalibog na sensasyon. I closed my eyes again. Naramdaman ko na lamang ang mga labi at dila niya sa kanang utong ko. Sinisipsip niya ang bahaging iyon.

"Aaahhhh... shit..." I moaned. Ang sarap kasi ng ginagawa niya.

Nang magsawa siya sa dalawang utong ko ay bumaba ang dila niya sa aking tiyan. Muli akong napaungol nang dinidilaan na niya ang pusod ko. Lalo akong nag-iinit.

Bumaba pa siya, tila enjoy na enjoy siya sa karog ko dahil medyo nagtagal siya sa parting iyon. Naramdaman ko na ang mga kamay niya, unbuttoning my jeans. Ibinaba na niya ang zipper at kaagad hinimas ang pagkalalaki ko na nasa loob pa ng aking puting brief.

Napadilat ako ng mga mata. Pinagmasdan ko si Yanyan. Napatingin siya sa 'kin. He smiled and then kissed my bulge.

"I can't wait any longer, Yan, suck me now," I demanded.

"Hindi na rin ako makapaghintay, Daniel. I wanna taste your cock and suck it down my throat. I want you to explode inside my mouth," aniyang patuloy sa paghimas ng bukol ko sa brief.

Lalo akong nag-init sa mga sinasabi niya. "Then do it now," I said.

Hinawakan na niya ang waistband ng brief ko hanggang sa inilabas na nga niya ang junior kong sobrang tigas na talaga. Umigkas pa iyon. Napanganga si Yanyan at napakagat labi.

"Shit! This is so huge, Daniel," aniyang hindi makapaniwala.

Ang sarap pagmasdan ng alaga ko. Poging-pogi talaga. Ang kinis at mamula-mula. Maganda ring pagmasdan ang makapal kong pubic hair.

"Suck me now..." I muttered. Hindi na talaga ako makapaghintay pa.

Ibinaba na niya ang pantalon at brief ko hanggang tuhod. Kahit ako ay na-in love sa sarili kong alaga. Parang gusto ko ring chupain kung kaya ko lang sana.

Hinawakan agad iyon ni Yanyan kaya napasinghap ako ng hangin at nagpakawala nang mahinang ungol. Ang sarap talaga sa pakiramdam kapag ibang kamay ang humahawak.

Sinalsal niya muna ang pagkalalaki ko gamit ang dalawa niyang mga kamay. Kitang-kita ko ang nangingintab na pre-cum sa dulo.

Itinutok ni Yanyan sa mukha niya ang pagkalalaki ko. Hanggang sa naramdaman ko na ang dila niyang dinilaan ang butas sa dulo. Tinikman niya ang mga lumalabas na pre-cum mula roon.

"Puta, Daniel, pre-cum mo pa lang ang sarap na," aniya pagkatapos. Ngumiti lang ako sa kanya.

Muli niyang dinidilaan ang butas na iyon. Hindi ko na napigilan ang sariling umungol nang umungol sa tindi ng sensasyon. Patuloy lamang siya sa pagdila hanggang sa naramdaman kong parang nanghahapdi na ang bahaging iyon.

"Yanyan, that's enough and suck me please..." nagmamakaawa kong turan.

Kaya ginawa nga niya ang sinabi ko. He opened his mouth wider and took my dickhead inside. Ginawa niyang parang lollipop iyon at sinipsip ang mga pre-cum.

"Puta, Yan, ang sarap..." Hindi ko napigilang sabi.

While doing it, sinalsal ng kanang kamay niya ang katawan ng aking pagkalalaki. Ang kaliwa naman ay lumalamas sa dalawang bola. Putang ina ang sarap talaga.

Hanggang sa nag-umpisa na siyang magtaas-baba ng bibig sa pagkalalaki ko. Lalo akong naulol sa sarap. Basang-basa na iyon ng laway. Salsal at chupa ang ginagawa ni Yanyan. Nakapikit lang ako at ungol nang ungol. Siguro napagod siya kaya tumigil muna saglit sa pagchupa. Sinalsal na lamang niya iyon. Napakadulas dahil sa kanyang mga laway.

"Ahhhhhh... fuck..." Napamura ako nang maramdaman ang biglang pagsubo niya sa dalawang bola ko. Mabilis din niyang sinalsal ang aking pagkalalaki. Patuloy pa rin siya sa pagsubo at pagdila. Sinisipsip niya iyon na parang buto ng santol. Putang ina ang sarap talaga. Wala na akong pakialam noon kung may makarinig man ng aking mga ungol.

Ilang sandali lang ay muli na naman niyang isinubo ang pagkalalaki ko. Hindi na niya iyon hinahawakan pa. Nasa balakang ko lang ang kanyang mga kamay. Tanging bibig at dila na lamang ang gamit niya sa pagpapaligaya sa 'kin. Todo na ang pagchupa niya. Mas lalo akong nag-ingay sa sobrang sarap. Lalo na kapag dini-deepthroat niya ang alaga ko. Ramdam na ramdam ko ang pagkaipit niyon sa loob ng kanyang lalamunan.


Napatingin ako kay Yanyan. Hustler na hustler talaga siya. Alam na alam niya ang kanyang ginagawa. Hinding-hindi sumasabit sa mga ngipin at puro deepthroat talaga. Naramdaman kong malapit na ako sa sukdulan. Lalo pang lumaki ang alaga ko at sobrang pula na. Para na nga itong puputok sa sobrang tigas. Ang sarap talagang pagmasdan.

Hindi ko na natiis pa, hinawakan ko ng dalawang mga kamay ang kanyang ulo. Kumadyot na ako sa kanyang bibig at sinalubong ang bawat baba niya sa alaga ko. Bawat ulos ay sinisigurado kong sagad sa kanyang lalamunan. Shit! I'm almost to the summit. Nabibilaukan siya, I could feel it, pero hindi niya ininda iyon. Walang reklamo. Alam kong gusto niya talaga akong paligayahin. Nakita kong lumuluha na siya. Patuloy lamang ako sa mabilis na pagkantot sa kanyang bibig.

"Malapit na ako, Yan..." sabi ko. Sobrang ingay ko na talaga nang mga sandaling iyon.

Hindi ko namalayang naliligo na pala ako sa pawis no'n. Nakapikit lang ako. Paminsan-minsan ay tumatama na sa ngipin niya ang alaga ko sa bilis ng aking pagkadyot. Hingal-kabayo na ako. Sobrang sarap talaga. Unat na unat na ang aking mga binti at medyo nanginig ang mga tuhod.


"Here I come..." sabi ko kasabay nang mahabang ungol.

Hinawakan ko nang mahigpit ang ulo ni Yanyan at idiniin sa aking alaga. Ramdam ko ang ilong niya sa malago kong buhok doon. Talagang sagad na sagad sa lalamunan niya. Ilang sandali pa ay sumabog nga na parang bulkan mayon ang inipon kong katas. Shit! Para akong nasa langit. Ang sarap. Nakailang putok din ako ng katas bago binitawan ang ulo ni Yanyan. Inilabas agad niya ang alaga ko mula sa bibig at napasinghap ng hangin.

"Shit! Daniel, you almost killed me," natatawa niyang sabi kaya natawa rin ako.

Muli niyang isinubo ang alaga ko na matigas pa rin. Lalo akong umungol sa sobrang kiliti pero nandoon pa rin ang sarap. Hindi siya tumigil hangga't hindi nasaid ang katas ko.

--------------

Author's Note:

Paramdam naman hehe... :'(

Saturday, September 24, 2016

Daniel (M2M) - Chapter 32


KASALUKUYANG nagdi-discuss ang instructor nang bigla akong tinamaan nang matinding init ng katawan. My dick was so hard. Paano naman kasi, nasa isipan ko si Brad nang mga sandaling iyon. Nakaka-horny talaga siya.

Actually, hindi na siya nawala sa utak ko magmula nang may mga nangyari na sa 'min. Para na ngang youporngay.com ang utak ko, e. Laging naka-play ang mga eksena namin ni Brad. I always missed him. His dick, his natural scent, the salty taste of his skin, the way he moaned when he's going to explode, lahat ng mga 'yon ay nakatatak na sa isipan ko. Hindi lang pala sa isipan kundi pati rin sa puso.

I really love him but sad to say, mukhang walang chance na magkaroon nga ng 'kami'. Impossible. Sometimes, it's soul-destroying, nasasaktan ako pero wala na akong magagawa. I should accept that 'fuck' I mean that 'fact' na wala talaga. Forever akong magmamahal ng isang teddy bear. Alam mo 'yon, we can always hug and kiss a teddy bear, we are free to tell them what we feel pero kailanman ay hinding-hindi iyon magre-respond. They are cold as hell, like totally!

Napalingon ako sa katabi ko. I caught Yanyan staring at me. Ngumiti siya at tila napahiya. Unang kita pa lang ay alam kong hindi straight si Yanyan. Alam ko ring matagal na siyang may gusto sa 'kin pero 'di ko lang siya pinapansin masyado. Katulad ko lang siya, 'yong tipong lalaki pa rin kung titingnan. Wala akong ideya kung naaamoy ba niyang kagaya niya rin ako na lumuluhod din and pray to a guy's holy cock. Ang alam ko lang ay may crush talaga siya sa 'kin. Obvious na obvious naman sa mga panakaw niyang tingin. 


Ngumiti rin ako sa kanya at kumindat pa. Napaawang ang kanyang mga labi sa ginawa ko at halatang kinilig. He bit his lower lip na lalong nagpainit sa 'kin. That moment, all I wanted was to release my load. I could feel my dick was throbbing inside. Gustong-gusto kong magpachupa no'n. Namimiss ko ang kaligayahang dulot ng dila at bibig ni Ruby.

Bumuntong-hininga ako. Patuloy pa rin sa pagdi-discuss ang instructor namin. I'm aware that Yanyan was still looking at me. Ang ginawa ko, tumingin ako sa kanya at inilagay ang kanang kamay sa harap ng pantalon. Nanlaki ang mga mata niya. Dahan-dahan kong hinimas ang napakatigas kong pagkalalaki na nasa loob pa ng pantalon at brie
f. I was obviously flirting him. Ngumiti siya sa 'kin. Kumindat ulit ako sa kanya.

That time, animo'y nag-uusap ang mga mata namin. Napalingon ako sa may pintuan. Alam kong naintindihan niya ang ibig kong sabihin.


I stood up and raised my right hand.

"Excuse me, sir. Puwedeng lumabas sandali? Medyo sumama po kasi ang tiyan ko e," sabi ko.

Napahawak pa ako kunwari sa tiyan at nagdramang masama nga ang pakiramdam.

Ngumiti si sir sa 'kin. "Sure," he replied.

So I get out of the classroom and went to the CR. Mga ilang minutong paghihintay ay nandoon na nga si Yanyan.

"Hi..."

Napatingin ako sa kanya. Hinihimas ko noon ang harap ng aking pantalon. Bukol na bukol na ang bahaging iyon. "You want to taste my dick?" I asked him seriously.

"Kailangan mo pa bang itanong 'yan, Daniel?" malandi niyang tugon. Nasa mukha na niya ang matinding pananabik.

"Then come and taste it," I told him.

"Here?" nag-aalangan niyang tanong.

"Why not?" sagot ko. Matinding libog na ang namamayani sa katawan ko nang mga oras na 'yon. Hindi na talaga ako makapaghintay na labasan.

"Baka mahuli tayo rito, e," sabi niya. He came closer to me. Sumandal ako sa dingding at inilagay ko sa likod ng ulo ang aking mga kamay. I was giving him the full pledge of grabbing my crotch.

"Ang tigas, Daniel," he said. Hinihimas na niya ang harap ng aking pantalon.

"That's all yours," sabi ko sa kanya. I closed my eyes. Ramdam na ramdam ko ang sarap dulot ng kanyang ginagawa. 


Tatanggalin na sana niya ang butones ng aking pantalon nang biglang nakarinig kami nang mahinang ingay mula sa pintuan. Mabilis akong humarap sa salamin. Si Yanyan naman ay pumasok sa isang cubicle.

Dalawang estudyante ang pumasok at mabilis na umihi. Hindi pamilyar sa akin ang dalawa. Mukhang first year students pa. Type ko ang isa sa kanila sa totoo lang. He's cute. Patingin-tingin lamang ako sa sarili ko sa salamin. Pero nagnanakaw rin ako ng tingin sa dalawang umiihi.

Shit! Before pa maipasok ng estudyanteng type ko ang kanyang pagkalalaki sa brief at pantalon ay nahagip ng aking mga mata iyon. Makapal na ang mga buhok niya roon. Hindi ko tuloy tiyak kung malaki nga ang titi niya. He was wearing a red brief.

Napatingin din siya sa 'kin. Humakbang siya papalapit sa salamin kung saan ako nakapwesto. Naghugas siya ng kanyang mga kamay. Pinagmasdan niya ang sarili sa salamin at ngumiti. Nagpapa-cute ang puta kaya lalo pa siyang naging cute sa aking paningin.

"Anong oras na, kuya?" he asked me. Nakatingin siya sa 'kin sa salamin.

Napasipat naman ako sa aking relong-pambisig. "Ala una," tugon ko at ngumiti sa kanya.

He smiled back. Shit! Ang cute talaga niya. Magkasingtangkad lang kami. Nauna nang lumabas ang kanyang kasama. Pansin kong hindi man lamang naghugas ng kamay iyon.

"Salamat po, kuya," sabi niya.

Ngumiti lang ako sa kanya bago nagsalita ulit, "First year ka pa rito?" I asked him.

"Opo. Ikaw?"

"Second year na," sagot ko. Sa totoo lang ay naaasiwa ako sa kakatawag niya sa 'kin ng kuya.

Ngumiti ulit siya sa 'kin. "My name is Immanuel." Inilahad niya ang kanang kamay para makipagdaupang-palad.

Tinanggap ko naman agad. "Daniel," pakilala ko naman.

"Nice to meet you, kuya Daniel. By the way, I have to go," paalam niya.

Gusto ko sanang sabihin sa kanya na h'wag muna siyang umalis at patingin ng titi niya kung malaki nga ba pero sinarili ko na lamang iyon. Baklang-bakla ako sa kanya nang mga sandaling iyon. Biglang sumagi sa isipan ko si Brad kaya nakaramdam ako ng inis sa sarili. Isa akong taksil!


"Sige. Nice to meet you too, Immanuel," I told him.

Ang bait naman pala niya at magalang na bata. Actually, nakita ko ang aking sarili sa kanya. Pero mukhang straight naman si Immanuel. Hindi rin ako sure. Alam niyo na, sa panahon ngayon, it's really hard to categorize, sometimes mas lalaki pa nga tingnan ang mga paminta or bisexual kaysa sa mga straight 'di ba?

Sinundan ko pa nang tingin si Immanuel palabas hanggang nawala na siya sa aking mga mata. 


Iba ang epekto niya sa akin. Lalo akong nakaramdam nang matinding libog sa katawan no'n. Medyo nanakit na tuloy ang puson ko. Kailangan ko na talagang magpalabas sa lalong madaling panahon.

"Yanyan?" tawag ko.

Lumabas naman agad siya sa cubicle.

"H'wag tayo rito, Daniel. May alam akong lugar," nakangiti niyang sabi na muling nag-landing ang kanang kamay sa harap ng pantalon ko. Ang kaliwang kamay naman niya ay nasa aking dibdib.


Hinimas-himas niya ang parteng iyon kapagkuwa'y pinaglaruan naman ng daliri ang kanang utong ko. Napasinghap ako ng hangin sa kanyang ginagawa.

"Bitch, where?" I asked him. Para akong sira-ulo kaka-english.

Natawa siya sa tanong ko. "Basta... just follow me," tugon niya.

Nasa mukha na niya ang matinding pagkauhaw at halatang sabik na siyang mainom ang aking gatas.

-----


To be continued...

The Gate Of Heaven - Chapter 5


"HMP! Suplado!" Naghihimutok pa rin ang kalooban ni Shamia. Dahil sa lalaking iyon ay nawalan tuloy siya nang ganang kumain at nagrereklamo na nga ang tiyan niya sa sobrang gutom.

Pero hindi talaga niya maitatanggi ang katotohanang para siyang na-love-at-first-sight sa lalaking iyon. Nahirapan siyang tanggapin na sa kauna-unahang pagkakataon ay may lalaking binalewala lamang ang kanyang ganda.

Alam niyang pinagbabawalan siya ng kanyang ate na magka-boyfriend ulit. Pero mukhang hindi siya mapipigilan nito nang mga panahong iyon. Gagawin niya ang lahat para mapasakanya si Mr. Poging Suplado. Hindi siya titigil unless mapasakanya ang lalaking nagpatibok ng puso niya instantly.

Nakaupo lamang siya sa damuhan na mag-isa. Nasa park siya ng pamantasan. Napabuntong-hininga siya. Naisip niya na mukhang wala yata talaga siyang makakasundo. Magiging one-less-lonely-girl siguro siya sa pamantasang iyon.

Sa hindi kalayuan ay nakita niya ang grupo ng mga estudyanteng lalaki na panay ang tingin at pa-cute sa kanya.

Pero wala siya sa mood na pansinin ang mga ito. Okupado ang isip niya sa supladong lalaki na nakita. Sinipat niya ang relong pambisig. Malapit na ang oras para sa next subject niya. Nag-ayos na siya ng sarili.

Pagtayo ni Shamia ay nasa harapan na niya ang isa sa mga estudyanteng nagpapa-cute sa kanya. Hindi man lang niya ito napansin na nakalapit na pala. Well, may hitsura rin naman ito. Iyon nga lang, kulang ito sa height. Gusto kasi niya iyong mga tipong six footer. Ang lalaking kaharap niya nang mga sandaling iyon ay nasa 5'6 lang. Mas matangkad lang kasi ito nang kunti sa kanya.

"Hi." Halatang nenerbyos ito. "I'm Echizen," pagpapakilala nito. Inilahad ang kanang kamay para makipag-shakehands sa kanya.

"I'm Shamia Ellison," pakilala naman niya rito. Tinanggap niya ang kamay nito. Medyo nanginginig pa si Echizen at halatang kinakabahan. Binawi niya rin agad ang kamay.

"Pwede mahingi ang number mo?" tanong nito.

Nagdalawang-isip siya. Bakit naman niya ito bibigyan ng number? Isa pa hindi naman siya mahilig makipag-textmate. She didn't have time for that nonsense.

"0922, ikaw na ang bahala sa pito!" aniyang tumalikod at iniwan agad ito.

Napakunot ang noo ni Echizen sa ginawa niya. Kinantyawan naman ito ng mga kaibigan. Nakapinta sa mukha nito ang matinding pagkainis kay Shamia. He quickly
followed and grabbed her elbow.

"What?" medyo naiiritang tanong ni Shamia.

"Bakit ayaw mong ibigay ang number mo?" mariing tanong nito sa kanya.

She glanced away, then back. She looked at the guy to examine his face, "It's none of your business!" mayamaya'y tugon niya. "Will you please, just leave me alone!"

Naningkit naman ang mga mata ni Echizen sa pagsusuplada niya rito.

"You don't know how sorry you could be for treating me this way," anitong may pagbabanta sa boses.

"Really? At feeling mo naman ay kaya mo akong takutin sa pinagsasabi mo," sabi niya na tinaasan pa ito ng kanang kilay.

"Surely, you don't know me, babe..."

"Babe? Kilabutan ka nga... and good for you alam mong 'di kita kilala, nakalimutan ko na nga ang pangalan mo, e," asik niya na nameywang.

"Kabago-bago mo pa rito nag-iinarte ka na?"

"And so? Ikaw ba ang magbabayad ng tuition fee ko?"

Biglang may instructor na nakapansin sa kanila.

"May problema ba kayo riyan?" tanong nito.

Napalingon silang dalawa sa naturang instructor. Nginitian ito ni Shamia at nag-wave pa ng kamay.

"Hindi pa tayo tapos! May araw ka rin sa 'kin!" muli nitong pagbabanta sa kanya.

"Putang ina! Takutin mo ang lola mo, gago!" sabi niya.

Parang may apoy ang mga mata na tinitigan siya ni Echizen. Galit na ito sa kanya pero 'di naman talaga siya natatakot dito.

Tinaasan niya lang ito ng kilay sabay talikod. Hindi talaga niya type ang lalaking ito. "Asshole!" Minura niya ito nang pabulong.

*****

NASA kahimbingan ng kanyang pagtulog si Troye nang biglang nagising siya dahil sa paghulog ng Filipino Instructor ng mga dala nitong libro malapit sa kanyang kinauupuan.

Pangatlong subject niya iyon at hindi siya nakapasok sa dalawa dahil nga na-late na. Hindi niya namalayang nakatulog na pala siya sa paghihintay. Antok na antok kasi siya at talagang may hung-over pa.

Pinagtawanan siya ng kanyang classmates.

Hindi niya napigilang magmura, "Shit!"

"Watch your words, Mr. Pascual!" Napataas ang boses ni Mr. Dilton.

Tila binuhusan naman nang malamig na tubig si Troye. Maski siya ay hindi nakapaniwala sa nasabi. Hindi naman kasi siya mahilig magmura. "I'm really sorry, sir. Nagulat lang ako sa ginawa mo," hingi niya ng paumanhin dito. Napakamot siya ng ulo.

Tiningnan lamang siya saglit ng instructor. "Okay, class, since this is the first day. Gusto kong magpakilala kayong lahat dito sa harap. Let's get to know each other," kapagkuwa'y nakangiting sabi ni Mr. Dilton. Tila nakalimutan na nito ang kabastusan niya. Sadyang mabait lang talaga ito.

Kanya-kanyang pakilala na ang mga classmate ni Troye. Karamihan naman ay kilala na niya. Hindi agad siya tumayo. Gusto niyang siya ang panghuling magpakilala. Kasalukuyang ang bestfriend niya ang nagpapakilala nang mga sandaling iyon.

"Good afternoon, classmates. My name is Daniel Tariman -"

Naputol ang pagpapakilala nito nang biglang pumasok ang pamilyar na mukhang iyon kay Troye. Tila dyosa ito sa paningin ng lahat. Pati si Troye ay nag-swoon. Ito ang babaeng nakita niya sa hallway, si Shamia. Nainis naman siya sa sarili no'n dahil kaagad na rumihestro sa utak niya ang pangalan nito.

Hindi niya akalaing magiging classmate niya pala ang babaeng ito.

"I'm sorry
for being late, sir. I was lost," hingi nito ng paumanhin.

"It's okay. Just take your seat," nakangiting tugon naman ni Mr. Dilton.

Naghanap agad nang bakanteng upuan si Shamia. Abot-tenga ang ngiti nito nang makitang bakante ang upuan sa tabi ni Troye.

"May nakaupo na ba rito?" nakangiti nitong tanong sa kanya. Noon niya lamang napansin ang dimple nito sa kanang pisngi. "Wow! I think we're meant to be. Mag-classmate pala tayo," sabi pa nito.

Are you nuts? Sa isip ni Troye.

Hindi siya umimik. Pero umupo na rin si Shamia. Silence means yes, 'ika nga. Ipinagkibit-balikat na lamang niya iyon.

Hindi nakaligtas sa pang-amoy ni Troye ang napakabangong perfume na gamit nito. Nanunuot iyon sa sistema niya at biglang may kung anong pumintig sa pihikan niyang puso. Nainis na naman siya sa sarili dahil doon.

"Who's next?" tanong ni Mr. Dilton. 


Animo'y nauntog si Troye at bumalik sa kasalukuyan nang magsalita ang kanilang instructor. Tapos na palang magpakilala ang matalik niyang kaibigan na si Daniel. Hindi niya alam kung saan lumipad ang kanyang utak. Hindi man lang niya namalayan iyon.

-----


To be continued...

Short Film: Teens Like Phil


Inspired by the alarming increase in real-life tragedies involving high school bullying and suicide, Teens Like Phil tells the story of a gay teen, Phil, and his former friend, Adam, who brutally bullies him.

You must watch this!!!

Thursday, September 22, 2016

The Gate Of Heaven - Chapter 4


"MARK!"

At first, hindi pinansin ni Troye ang tawag na iyon ng isang babaeng nasa likuran kasi hindi naman Mark ang pangalan niya. Patungo siyang canteen dahil nag-aalburuto na ang tiyan niya sa sobrang gutom. Aminado siyang maganda ang boses na iyon nang tumatawag sa nagngangalang Mark. Wala naman siyang napansin na may ibang naglalakad na lalake sa hallway maliban sa kanya kaya labis niyang ipinagtaka iyon.

"Mark!"

Muling naulit ang tawag na iyon mula sa babaeng nasa likuran niya. Again, hindi nakaligtas sa pandinig niya ang napakaganda nitong boses.

Hindi na siya nakatiis kaya nilingon niya ang babaeng tumatawag. Aminado siyang napakaganda pala ng may-ari ng boses na iyon. Nasa 5'5 ang height nito. Balingkinitan ang katawan. Napakaputi at napakakinis, 'ika nga kutis porselana. He also noticed that she looks like Britney Spears, the famous Hollywood pop star.

"Opsss... I'm so sorry. You're not I thought you were," sabi ng babae. She blushed and glanced shyly at him.

Naisip niyang hindi siya nagkamali. Siya nga ang Mark na tinatawag nito. Sa madaling salita ay napagkamalan siya. He stared at her blankly. Walang makikitang ekspresyon sa mukha niya. Sa lahat ng ayaw niya ay iyong magpakita ng paghanga sa kahit na sinong babae.

"By the way, my name is Shamia Ellison," pagpapakilala pa ng babae. Binigyan siya nito ng isang napakatamis na ngiti habang inilahad ang kanang kamay para makipagdaupang-palad sa kanya.

Shamia Ellison. Too beautiful to have a nickname! Sa isip niya. He noticed her lake-blue eyes. Tantiya niya ay half-american si Shamia.

Pero hindi niya tinanggap ang kamay nito at hindi rin siya nagpakilala. Sa halip ay tumalikod siya at iniwan ang babae. Ilang segundo lamang siyang nag-isip kung paninindigan ba ang pagkasuplado. He realized that his idea was not bad at all.

Medyo nakonsensya si Troye sa ginawa. But a part of him was silently celebrating. I'm not easy to get! Natawa siya sa isiping iyon. Naramdaman niyang may gusto sa kanya si Shamia. He could feel if a woman likes him or not.

*****

"PARE, may bago tayong classmate. Hanep sa ganda."

Napatingin si Troye kay Daniel. Tinawagan niya ito na puntahan siya sa canteen at ilang sandali lang ay naroon na nga ito. They were currently eating.

Hinding-hindi rin magpapahuli si Daniel sa kanyang kakisigan. Magkasingtangkad lamang sila pero mas develop ang pangangatawan nito. Hindi ito nag-gym, sadyang gifted lang.

"And so?" tipid niyang tugon sabay subo ng pizza.

Natawa ito sa reaction niya. Alam nitong hindi mahilig si Troye magpakita nang interest sa mga babae. He's not gay. Sadyang mataas lang ang pride niya pagdating sa mga babae. Mataas din ang kanyang standards.

Ang hindi alam ni Daniel no'n ay lihim na naintrega si Troye sa sinasabi nitong bagong classmate na saksakan ng ganda.

Let's see! Sa isip niya.

"By the way, ang daya niyo, ha. Tumuloy pala kayo kagabi pero hindi niyo man lang ako pinaalam," medyo nagtatampong sabi ni Daniel.

Ito lang kasi ang hindi nakasama sa gimik ng barkada no'ng nakaraang gabi. Highschool pa lamang ay barkada na niya sina Daniel, Jaymar, Aloy at Stitch. Sayang nga lang at nasa ibang kolehiyo na nag-aaral ang tatlo. Si Daniel lang ang naging classmate niya.

"Anong hindi? E, 'di ka ma-reach kagabi. Tawag kami nang tawag sa 'yo! Hindi na rin kita pinuntahan sa inyo, baka makatanggap na naman ako ng award sa mommy mo," sabi niyang ngumunguya pa.

Minsan kasi ay inuwi ni Troye si Daniel na sobrang lasing. Ayun, kasama siya sa napagalitan ng mommy Ericka nito.

Napangiti si Daniel. Ang totoo ay dead-bat ang cellphone nito nang nakaraang gabi. Tinamad mag-charge at na-busy sa paglalaro ng crossfire.

"Siyang pala, kumusta naman kayo ng ka-fling mo? What's her name again?" tanong niya rito.

Tumawa si Daniel bago nagsalita, "Si Danica? Ayoko na do'n!"

"Bakit naman? E, 'di ba type mo 'yon, jamming 'di ba?" maang niyang tanong dito.

"Para saan pa ang pagiging jamming niya kung pati kilikili niya ay jamming din," anitong sinabayan ng tawa. "May putok, pare!"

Halos nabilaukan si Troye sa sinabi nito. "Yucks! Kadiri ha. How did you know, pare?" tanong niyang biglang naumay.

"Kasi last week, pinapunta niya ako sa bahay nila kasi siya lang daw mag-isa. Pinuntahan ko naman agad, alam mo na," ngumiti ito ng makahulugan na na-gets naman agad ni Troye, "ayun, nasa kainitan kami nang mainit na romansa nang biglang nag-brownout. Namatay ang aircon sa kwarto niya. Sobrang pinagpawisan kami at 'yon na nga, may pumutok na!" kwento nitong napapasapo pa ng tiyan sa kakatawa.

Tawa rin nang tawa si Troye. "So nabitin ka?" he asked.

"Well, hindi naman kahit papaano. Para-paraan lang 'yan, pare," tugon ni Daniel. Isinubo nito ang hawak na pizza.

"Ano naman ang ginawa mo?"

"Dinog-style ko na lang para kahit papaano ay malayo ako sa kilikili niya." Bumunghalit ito ng tawa.

"Loko-loko ka talaga, pare. You the one!" aniyang napapasapo na rin ng tiyan sa kakatawa.

"E, ikaw, pare, gaano ka na ba katagal na tigang, ha? Wala ka na bang plano na gamitin 'yang si junior mo?" mayamaya'y tanong ni Daniel sa kanya

Napatingin lamang si Troye sa matalik na kaibigan. Sa totoo lang ay minsan lamang talaga pumapasok sa isipan niya ang sex.

"Ano, pare, ha? Don't tell me puro ka na lang Mary hands?" nanunuksong tanong ni Daniel.

"Gaya mo naman ako sa 'yo, pare. Ang swerte naman ng mga babae 'no kung basta-basta na lamang ako papatol sa kanila," nagmamalaki niyang saad.

"Edi wow. Minsan kinukutuban na tuloy ako sa 'yo, pare."

"Anong kutob naman kaya 'yon?" kunot-noong tanong niya rito.

Ngumiti si Daniel. "Pare, seriously, everytime nakikita mo akong hubad sa harapan mo, wala ka bang kakaibang nararamdaman?" Kinindatan pa nito si Troye.

"Putang ina mo, pare. Baka naman ikaw ang may nararamdaman sa 'kin. H'wag mo ngang ipasa sa 'kin ang iyong pagiging homo!" kunwari ay inis niyang sabi.

"Weehhh... 'di nga, pare. Baka kaya ayaw mo nang mambabae dahil biglang sumapi ka na sa federasyon, ha. But just tell me if you need a toy. Hindi kita pagdadamutan, pare. What friends are for 'di ba?" nakangisi nitong sabi.

Napabuntong-hininga si Troye. Napatitig siya kay Daniel na kunwari ay seryoso kaya seryoso rin siyang tinitigan ng matalik na kaibigan.

"Pare, uhaw na uhaw ako ngayon, puwede ka ba?" aniyang nagbabakla-baklaan.

Sabay silang nagtawanan. Animo'y silang dalawa lamang sa canteen no'n. Wala silang pakialam.

"Ang sagwa, pare. Kinikilabutan ako sa 'yo," sabi ni Daniel.

Muli silang nagtawanan. Sobrang saya nilang magkaibigan nang mga sandaling iyon.

----


To be continued...

Daniel (M2M) - Chapter 31


DAHAN-DAHAN kong ibinaba ang aking ulo sa singtigas na talaga ng bakal na kargada ni Brad. Pinagbawalan niya akong amoyin ang bahaging iyon pero 'yon pa ang una kong ginawa. Napapikit ako habang naglalakbay ang ilong ko sa kayamanan niya. Buong parte ng pagkalalaki niya ay inamoy ko pababa sa kanyang mga bola. Pinilit ko pang isiksik ang aking mukha sa ibaba dahil gusto kong amoyin ang butas niya pero hindi na talaga maabot pa ng aking ilong ang bahaging iyon. Inamoy ko ang magkabila niyang singit at nagtagal ako sa napakalago niyang mga buhok doon.

Shit! Nakaka-in love pa lalo ang amoy niya. Lalaking-lalaki talaga.

"I love you, tol..." sabi ko sa kanya.

Napatingin lamang siya sa 'kin at ngumiti. Hindi naman ako nag-expect na mag-I-love-you-back din siya. Masakit sa dibdib pero kailangang tanggapin ang katotohanang iyon.

Inilabas ko na ang aking dila at dinilaan ang butas sa dulo ng naghuhumindig niyang kasangkapan. Napaliyad siya at napaungol sa ginawa ko. Dinidilaan ko na ang butas na 'yon at binasa ng laway.

"Shit! Aaahhhh..." ungol ni Brad. Napahawak pa siya sa ulo ko.

Bumaba pa ang dila ko. Pinaliguan ko ng laway ang bawat bahagi ng kanyang pagkalalaki. Nang maglakbay na ang dila ko sa kanyang mga bola ay 'di niya napigilan ang magpalabas nang matitinding ungol at pagmumura. Liyad din siya nang liyad sa ginawa ko kaya lalo pa akong ginanahan. Bigla kong isinubo ang dalawa niyang bola at sinipsip na parang buto ng santol.

"Tol... papatayin mo na ba ako? Aaahhhhh..."

Pero hindi ko siya pinansin. Patuloy lang ako sa ginagawa ko sa kanyang mga bola. Habang ginagawa ko 'yon ay nag-umpisa naman akong salsalin ng kanang kamay ang kanyang kargada. Panay ungol lang siya sa aking ginagawa.

Mga sampung minuto ko ring pinaglaruan ang mga bola niya. Dinilaan ko na ang kargada niya magmula sa puno papunta sa ulo. Dahan-dahan kong isinubo iyon. Ang laki talaga pero alam ko namang kakayanin ko. Aware na rin ako na masakit kapag tumatama sa ngipin so I made it sure na hindi 'yon nangyayari. Sinipsip ko muna ang ulo ng pagkalalaki niya na parang lollipop.

"Aaaaahhhhhh... tol, ang sarap..." paungol niyang sabi.

Nagsimula na akong magtaas-baba ng bibig sa kargada niya. Pinipilit kong i-deepthroat pero hindi ko talaga makaya at naduduwal ako. Sinabayan ko na lang nang pagsalsal sa kargada niya ang bawat taas-baba ng bibig ko roon.

Grabe, lalong lumaki at tumigas ang pagkalalaki ni Brad. Pabilis nang pabilis ang ginagawa kong pagsubo. Napuno ng ungol ni Brad ang aking kwarto. Parang musika ang mga iyon sa aking tenga. Ang sarap pakinggan dahil alam kong nasasarapan siya nang husto sa aking ginagawa.

Ilang sandali lang ay naramdaman ko ang panginginig ng kanyang katawan. Hinawakan niya ulit ang ulo ko at umulos na rin siya sa aking bibig.

"Tol, tigilan mo na 'yan. Malapit na akong labasan, baka labasan ako sa bibig mo..." sabi niya.

Pero hindi ko siya pinakinggan. Patuloy lang ako sa pagchupa sa kargada niya. Alam kong naiintindihan niya na gusto kong matikman ang kanyang katas. Kaya hinayaan na lamang niya ako.

Ilang sandali lang ay bigla siyang napaungol nang mahaba at kasabay no'n ay naramdaman ko na ang pagsabog ng kanyang katas sa loob ng aking bibig. Mainit at malapot. Maalat-alat na matamis. Pero hindi pa rin ako tumigil sa pagchupa sa kanya. Ramdam na ramdam ko ang panginginig niya at ungol pa rin siya nang ungol. Ang hindi ko inaasahan ay nagawa kong lunukin ang lahat ng katas niyang naipon sa aking bibig. Unti-unti nang lumambot ang kargada ni Brad.

"Tol, tama na. Nakikiliti na ako," sabi niya.

Saka ako tumigil. Napatingin ako sa kanya. Nakaramdam ako nang kahihiyan nang mga sandaling iyon.

"Bakit, tol?" maang niyang tanong. Pawis na pawis siya at medyo naghahabol ng hininga.

Pinunasan ko ng aking T-shirt ang basang-basa niyang pagkalalaki.

"Tol, nahihiya ako sa 'yo," mahina kong sabi.

"Bakit naman, tol?" tanong niya ulit.

"Baka isipin mo, ito lang ang hinahabol ko sa 'yo."

Tumawa si Brad. "Ano ba? H'wag mo ngang isipin 'yon. At saka ginusto ko rin naman ito, e."

Ngumiti ako sa kanya. Tumayo na ako. "Tol, mag-toothbrush lang ako sandali, ha," paalam ko.

Naramdaman ko pa kasi ang panglalagkit ng kanyang katas sa loob ng aking bibig. Pero hindi lang naman mag-toothbrush ang nais kong gawin talaga.

Nagmadali akong pumunta sa banyo. Ibinaba ko agad ang aking boxer at brief. Ako naman ang magpapalabas. Grabe, ang tigas-tigas ng junior ko no'n. Hinawakan ko agad iyon at mabilis na nagsalsal. Naglalaro pa rin sa aking isipan ang ginawa kong pagchupa kay Brad.

Ilang sandali lang ay pumulandit na ang napakarami kong katas sa sahig ng banyo. Ang dami talaga at ang sarap-sarap.

Magmula nang may nangyari sa 'min ni Brad ay naging madalas na naming ginagawa iyon. At gaya ng dati ay gustong-gusto ko 'yong pawisang-pawisan siya. Naging fetish ko na talaga ang kanyang amoy at lasa ng kanyang pawis.

I knew that I love him so much. Pero hindi ko na muli pang sinabi sa kanya ang mga salitang 'I love you'. He's a straight guy kaya alam ko kung saan ako lulugar sa kanyang buhay. Importante ay masaya kami sa set up namin.
 

Madalas ako ang nagpapahiwatig na gusto ko siyang chupain pero minsan ay siya na mismo ang nag-yayaya sa 'kin na gawin iyon sa kanya. Nasasarapan daw kasi talaga siya.

There were times that he wanted to fuck my ass but I always told him I'm not yet ready. Pero sinabihan ko naman siyang balang araw ay mapagbibigyan ko rin siyang pasukin ako. Hindi rin naman siya nagpupumilit na gawin 'yon. Minsan ay nangangamba rin akong baka sa kakatanggi ko ay sa ibang bakla na niya gagawin 'yon. Pero may tiwala naman ako sa pangako niyang ako lang talaga ang baklang pag-aalayan niya ng katawan.

Naging patago talaga kami ni Brad sa aming mga ginagawa. Hindi puwedeng mahuli kami ng kahit na sino lalo na ng aking mga magulang. Patay ako sa kanila. Pasalamat naman ako at naiintindihan ako ni Brad sa aking sitwayon. Kailangan ko talagang magtago sa aking totoong pagkatao.

Minsan ay ini-encourage niya akong magladlad pero sabi ko sa kanya na darating din siguro ang panahong 'yon but definitely hindi pa sa pagkakataong iyon.

-----


To be continued...

Wednesday, September 21, 2016

The Gate Of Heaven - Chapter 3


MY happy little pill

Take me away

Dry my eyes

Bring color to my sky...

Sinasabayan ni Troye ang kantang iyon ng paborito niyang singer na si Troye Sivan. Kapangalan niya pa ito. Kahit alam niyang bakla si Troye Sivan ay naging idol niya pa rin ito dahil sa kanta nitong Happy Little Pill. The music pounded through his earphones.

Kasalukuyan siyang nagda-drive ng kanyang sasakyang black BMW. May sarili siyang sasakyan. Binilhan siya ni Alz as a gift noong nakaraang birthday niya. Pero bago siya pinayagan na mag-drive at kumuha ng lisensya ay pinag-aral muna siya sa isang driving school.

Medyo mabilis ang kanyang pagpapatakbo dahil masyado na siyang late. Napaigtad siya nang maramdaman ang pag-vibrate ng cellphone sa loob ng bulsa. Kinuha niya ang cellphone mula roon.

Ang matalik niyang kaibigan na si Daniel Tariman ang tumatawag. Sinagot niya agad ito. Ang kanang kamay na lamang niya ang nakahawak sa manibela pero hindi naman siya nahirapang mag-drive.

"Pare, where you at? Bakit wala ka pa? OP na ako, e. Ako lang ang pogi rito," sabi ni Daniel.

Natawa agad siya sa sinabi nito. Bumalik ulit siya sa mood. Nakakatuwa talaga ang kaibigan niyang ito. Mahilig magbiro at magkwento ng mga nonsense na bagay. Well, not all naman nonsense. Besides, he was a good listener. Madalas ay ito ang unang nakakaalam ng mga nangyari sa kanya. He even gave him sort of advises. Madalas ay nauuwi sa inuman.

Nakilala niya si Daniel eight years ago, kakalipat lamang ng pamilya nito sa Miley Homes subdividion kung saan sila nakatira. Lumipat kasi ang kapitbahay nila at ang pamilya nito ang nakabili ng bahay na iyon. Agad niya itong kinaibigan. Magkasing-edad din kasi sila.

"Don't worry, pare. I'm on my way," he answered. Napatingin siya sa rearview mirror at nginitian ang sariling repleksiyon. Lumabas ang pantay-pantay at mapuputi niyang mga ngipin. Bagay sa kanya ang maging toothpaste endorser.

"Okay, akala ko bibinyagan mo ng absent ang semester na ito," natatawang sabi ni Daniel.

"Oo nga, e. Buti bininyagan lang ng late. But it's better to be late than never, right?" natatawa rin niyang tugon sa matalik na kaibigan.

"I'm with you on that!" mabilis nitong sang-ayon. Sabay silang nagtawanan.

Biglang may tumawid na pusang itim. Adrenaline surged through him. He immediately slammed on the brakes. Muntikan na niyang nasagasaan ang naturang pusa. Kinabahan siyang bigla nang mga sandaling iyon. Tiningnan pa siya ng itim na pusa bago iyon tumuloy sa paglalakad.

Dinampot niya agad ang cellphone na nahulog sa ibaba. Muli niya iyong inilagay sa tenga gamit ang kaliwang kamay.

"Pare, what happened?" Narinig niyang tanong ni Daniel. Nasa boses nito ang pag-aalala.

"I'd almost hit a cat, pare," sagot naman niya.

Nilingon pa niya ang itim na pusa bago pinatakbo ulit ang sasakyan.

"Ano'ng kulay ng pusa?"

"A black cat," he muttered.

"Pare, masamang omen 'yan!"

Inaasahan na niya ang sasabihin nito. Matandang pamahiin. He didn't give a damn.

"Really? Natatakot ako, pare, huhuhu..." sabi naman niyang kunwari ay takot na takot.

Sabay ulit silang nagtawanan.


*****


GUTOM na gutom na si Shamia. Hindi na kasi siya nakapag-agahan dahil ayaw niyang ma-late. Sobrang excited kasi siya kaya hindi masyadong nakatulog nang nakaraang gabi.

Naisipan niyang pumunta sa canteen. Dali-dali siyang nagpunta sa ladies room. Inayos niya ang sarili. Sinuklay niya ang mahaba niyang buhok. Hanggang beywang ang haba niyon at kulay brown. Pagkatapos ay naglagay naman siya nang kunting powder at blusher sa mukha. Naglagay na rin siya ng lipbalm. Hindi na niya kailangang mag-lipstick dahil natural na mapula ang kanyang mga labi. Nag-spray siya ng paborito niyang perfume pagkatapos.

Medyo nangangapa siya sa pamantasang iyon. Wala pa siyang mga kakilala bukod doon sa mga lalaking halatang nagpapa-impress lang sa kanya. Hindi naman pasado sa panlasa niya ang mga iyon.

Napansin din niyang mukhang wala rin siyang makaka-close na girls kasi sinusupladahan lamang siya ng mga ito.


Inggit lang ang mga 'yon sa ganda mo! Natatawa niyang sabi sa sarili.

Nag-transfer siya dahil pinag-iinitan na ng mga instructor sa dating kolehiyong pinapasukan. She definitely turned the school upside down. Bago pa siya ma-expel, kusa na siyang naghanap ng ibang mapapasukan.

Kakalabas lang ni Shamia sa ladies room nang mag-ring ang kanyang cellphone. Napangiti agad siya dahil ang bakla niyang bestfriend ang tumatawag, si Janah.

"Oh, kumusta na diyan, mare? Marami bang gwapo?" paunang tanong ni Janah.

"Well... so far, Wala pa akong possible prospects dito. Kainis nga, e. Buti pa diyan ang daming gwapo," tugon niya rito.

Natawa naman ang baklang kausap. "H'wag kang mawalan ng pag-asa," sabi nito.

"Ano pa nga ba ang magagawa ko?" natatawa rin niyang tanong.

"Good girl! By the way, gimik tayo 'pag may time, ha."

"Oo naman! Alam mo namang kulang sila 'pag wala tayo, e. We are the life of the party!"

"I know right! Siyempre tayo lang naman ang magaganda."

Napangiti siya sa sinabi ng matalik na kaibigan. Gustong-gusto niya talaga ang pagiging confident nito sa sarili. Well, maganda naman talaga si Janah. Alaga sa pills ang katawan kaya mukha na talagang babae. Kung hindi lang ito magsalita ay mapagkakamalan na talagang tunay na babae. Lalaki pa rin kasi ang boses. Madalas nga niyang pagtawanan ito kapag nagvi-videoke sila. Mga kanta kasi ni Renz Verano ang mga kinakanta nito.

Bigla siyang napatili na ikinagulat ni Janah sa kabilang linya. Narinig ni Shamia na pati ito ay napatili rin. May nakita kasi siyang gwapong lalaki sa hindi kalayuan.

"Ano ba ang nangyayari sa 'yo diyan? Ang sakit sa tenga, ha!" reklamo ni Janah.

"Oh my, God! Ang gwapo!" sabi niyang nakatanaw sa isang lalaking hindi kalayuan sa puwesto niya. "Si Justin Timberlake yata ang nakikita ko ngayon!"

Crush na crush niya kasi ang sikat na Hollywood star na si Justin Timberlake. Wala siyang pinapalampas na pelikula at kanta nito. Pinagselosan pa nga niya si Jessica Biel nang maging asawa ni Justin sa totoong buhay. Naging hater din siya ng mga naging leading-lady nito sa pelikula. Gwapung-gwapo talaga ito para sa kanya. Madalas din siyang magkolekta ng magazines na featured ang naturang Hollywood star. And sometimes, she touched herself while looking at Justin's photos. Ito ang fantasy niya.

"Talaga? Update me later, okay! Dapat matikman mo agad ang gwapong 'yan!"

Natawa na lamang siya sa sinabi ni Janah. Titig na titig siya sa lalaking nakikita. Nang mga sandaling iyon ay hindi niya maipaliwanag ang kanyang nararamdaman. May ibinubulong ang kanyang puso na hindi pa niya masyadong maintindihan.

Ang tanging alam niya no'n ay magaan ang loob niya sa lalaking iyon at labis ang kanyang paghanga para rito. Sa tingin niya ay napakabango ng lalaking iyon. Sumikdo ang puso niya at kinilig siya.

Dapat maging akin siya by hook or by crook. Natawa siya sa naisip. Sobrang gasgas na kasi ng linyang iyon sa mga napapanood niyang movie at teleserye, pati na rin sa mga nababasang nobela.
-----

To be continued... ano ang masasabi ninyo kay Shamia? Sino kaya ang gwapong nakita niya? :)

Daniel (M2M) - Chapter 30


BECAUSE o
f what he said, I suddenly had the urge to hold his neck and gave him another mind blowing kiss. Hindi ako eksperto sa mga bagay na 'yon dahil wala pa naman talaga akong karanasan. Pero parang ginagabayan ako ng puso ko nang mga sandaling iyon kung ano ang dapat gawin. Naramdaman kong tumutugon na rin si Brad. He kissed me deeply.
 

While kissing him, my tears were streaming down my cheeks. Sobrang mix emotion ako no'n. Ang sarap talaga sa pakiramdam knowing the fact na tanggap na tanggap niya kung ano ako. Definitely it was the happiest moment of my life. I was like a bird. 'Yong hindi nakakulong sa halwa. 'Yong malayang lumilipad.

Nang magkalas ang aming mga labi ay napayakap ako kay Brad nang mahigpit. Umiyak ako nang umiyak. Hinagod niya ang likuran ko. Nakaramdam ako ng kalayaan.

"Salamat, tol," humihikbi kong sabi.

"Okay lang, tol. Bakit ka naman umiiyak?" tanong niya kapagkuwa'y ngumiti.

"Ang saya-saya ko lang kasi. Sobrang saya," tugon ko.

Ilang sandali lang ay naramdaman kong hinawakan niya ang kanang kamay ko at inilagay ulit sa harap ng kanyang pantalon. Sobrang tigas na talaga ng pagkalalaki niya.

"Pasayahin mo rin siya, tol," bulong niya sa 'kin.

Alam ko kung ano ang ibig niyang sabihin.

Muli kaming naghalikan. Hanggang sa dahan-dahan ko nang binuksan ang butones ng kanyang pantalon. Ibinaba ko kaagad ang zipper. Hinimas ko muna ang napakatigas niyang pagkalalaki na nasa loob pa ng kanyang brief.

Hindi ako nagsasawa sa kanyang mga labi pero may gusto pa akong matikman sa kanya kaya bumaba ang mga labi ko sa kanyang leeg. Napasinghap siya ng hangin. I was using my tongue so I could taste his salty skin.

"Tol, sobrang maalat ba?" natatawa niyang tanong pero hindi ko na siya pinansin pa.

Pumatong na ako sa kanya. Patuloy kong hinahalikan at dinidilaan ang kanyang leeg. Inilagay niya ang dalawang mga kamay sa likod ng kanyang ulo.

Napatigil ako sa aking ginagawa at pinagmasdan ko siyang maigi sa ayos niyang iyon.

"Bakit, tol?" tanong niya. Kumindat pa siya sabay kagat ng ibabang labi. He's really a temptation.

"Ang hot mo talaga, tol," sagot ko at walang paalam na hinalikan ang pawisan niyang mga kilikili. Napaigtad siya at natawa sa aking ginawa.

"Shit! Tol, h'wag naman diyan nakakahiya sa 'yo," sabi niyang bigla rin namang napaungol nang hindi ko pa rin nilubayan ang kaliwa niyang kilikili.
 

Hindi ko na siya pinakinggan pa. I already had the idea of what to do with his hairy armpits. Ginaya ko lang ang ginawa ni Ruby sa 'kin. Napakaalat pero napakasarap. Pinaglaruan ko ng bibig at dila ang mga buhok niya roon. Ungol siya nang ungol sa ginagawa ko. Napaka-wierd pero nagdudulot iyon nang labis na kaligayahan para sa 'kin. Kung ano ang ginawa ko sa kaliwang kilikili niya ay gano'n din sa kanan. He's totally driving me insane.

Ilang sandali lang ay bumaba naman ako sa kanyang malapad na dibdib hanggang sa pinaglaruan na rin ng bibig at dila ko ang kanyang mga utong. Lalo siyang napaungol dahil doon. Sinipsip ko ang mga 'yon at kinagat-kagat nang kunti. Talagang gigil na gigil ako sa munting mga bagay na iyon.

Bumaba pa ako sa kanyang tiyan. Ipinasok ko ang aking dila sa kanyang pusod.

"Ahhhhhhh... tol, ang sarap..." paungol niyang sabi.

Alam kong darang na darang na rin siya sa aking ginagawa. Bumaba pa ang mga labi ko. Pinaliguan ko ng laway ang kanyang karog. Ang sarap niya talaga putang ina!

Dinilaan ko ang kargada niyang nasa loob pa ng kanyang brief. Bukol na bukol na iyon at gustong-gusto nang kumawala.

"Tol, baka mabaho na ang junior ko, e. Nakakahiya na talaga sa 'yo. Puwedeng hugasan ko muna?" awat niya sa akin.

Napatingin lamang ako sa kanya at ngumiti. Medyo namumula na ang kanyang mukha. Hindi na nga ako nagpaawat pa at tuluyang hinubad ang kanyang pantalon. Iniwan ko muna ang kanyang brief. Pagkahubad ko sa pantalon ay dinilaan ko ang kanang legs niya pataas sa singit. Nabasa ng laway ko ang bahaging iyon.

"Fuck..." mura niya sa ginagawa ko.

Ilang sandali lang ay muli akong bumaba at dinilaan ko naman ang kanyang kaliwang legs pataas naman sa kaliwang singit. Pati singit niya ay may mga hibla rin ng buhok kaya lalo akong nabaliw sa paghimod ng parteng iyon.

Napatingin ako kay Brad. Nasa mukha na niya ang labis na kalibogan. Hinawakan ko ang waistband ng kanyang brief. Ngumingiti ako sa kanya at gano'n din siya sa 'kin. Muling bumaba ang paningin ko. Dahan-dahan kong hinubad ang kanyang brief. Napakagat ako ng ibabang labi nang masilayan ko ang napakapogi niyang kayamanan. Palagay ko'y nasa eight inches ang haba. May mga ugat. Perpekto ang hugis niyon magmula sa puno hanggang sa ulo. Napakakinis at kulay light brown. Ang sarap pagmasdan ng pagkalalaki niyang nakahiga sa makapal na buhok sa gitna ng kanyang mga hita.

Napatingin ulit ako kay Brad. Nakatingin din siya sa 'kin. Hinawakan ko ng kanang kamay ang kanyang kargada. Sinalsal ko nang dahan-dahan iyon. Para akong nasa langit.

"Tol, nakakabaliw ka," sabi ko sa kanya. Patuloy ako sa pagsalsal ng napakatigas niyang pagkalalaki.

Ngumiti siya sa 'kin. His eyes were half-closed. "Tol, h'wag mo na lang amuyin lalo na ang mga bolbol at bayag ko, ha," sabi niya kapagkuwa'y ngumisi.

"Ano ba, tol? Ilang beses ko ba dapat sabihin sa 'yo na gustong-gusto ko ang amoy mo. Doon nga yata ako unang na-in love sa 'yo, e. Remember noong nagkabangga tayo? Tapos natumba tayo, tapos-tapos nakapatong ako sa 'yo? Hindi ko naman nakita ang mukha mo no'n, e. Naamoy ko lang ang pawis mo no'n at pumintig agad ang puso ko," seryoso kong sabi sa kanya.

"Kaya ka tinigasan no'n, tol?" nakangisi niyang tanong na panay ang singhap ng hangin dahil sa ginagawa kong pagsasalsal sa kanyang pagkalalaki.

Natawa ako sa kanyang sinabi. "Tol, puwede ko na bang tikman 'to?" I asked him referring to his erect manhood.

"Ngek... anong klaseng tanong 'yan, tol? Natikman mo na nga ang halos lahat ng parte ng katawan ko, e. Diyan pa ba kita hindi pagbibigyan? Siyanga pala, tol. Sarapan mo, ha. First time ko 'to 'di ba? Make this first experience very memorable to me."

Shit! Lalo na yata akong nai-in love sa kanya. Akala ko talaga ay tuluyan nang nawala ang aking nararamdaman para sa kanya dahil sa pagka-turn-off. Pero sa pagkakataong iyon, bumalik ang lahat ng feelings ko para kay Brad at mas lalo ngang tumindi pa.

----

Pasensiya sa kalibogan haha itutuloy pa... :P

Tuesday, September 20, 2016

The Gate Of Heaven - Chapter 2


"SAAN ba tayo nagkamali sa pagpapalaki natin kay Troye, Hon?" napapailing na tanong ni Alz sa kabiyak. Nawalan ng ganang kumain kaya tumawag ng kasambahay at nag-request na ipagtimpla ng kape.

Alz was a famous business tycoon. He's the CEO of the Pascual Group of Companies. Maraming negosyo ang pinapatakbo, mapa-real state, banking and finance, resort and hotel establishments. So far, matagumpay naman ang lahat ng negosyong pinasok. Kaagapay naman nito si Yumi sa mga iyon.

Napayuko na lamang si Yumi. Hindi alam kung paano sasagutin ang katanungan ng kabiyak. Nasa isip niya ang pagiging abala nito sa mga negosyo kaya madalas ay nawawalan ito ng panahon sa nag-iisa nilang anak. Iyon ang palaging himutok ni Troye. Iyon lamang ang maituturing nitong kapintasan sa ama.

"Ikaw kasi, masyado mong kinukunsinti kaya ayan, lumaking spoiled-brat!" panunumbat ni Alz sa kanya.

Napasimangot siya sa paninisi nito."For God's sake! Now you're blaming me? Bakit ako lang ba ang magulang niya? You're too busy. Minsan nakakalimutan mong may anak ka!" Hindi niya napigilang sabi.

"Para din naman sa kanya ang lahat ng mga ito. Bakit 'di mo siya pagsabihan minsan? Hindi iyong sumasang-ayon ka na lang sa lahat ng gusto niya!" medyo mataas ang boses na sabi ni Alz. He lit a cigarette then took the newspaper beside the plate and turned a page of it.
 

Napahugot nang malalim na hininga si Yumi. Naisip niyang sa totoo lang ay may point si Alz. Pero hindi rin naman siya puwedeng sisihin. Troye was their only child. Para siyang dumaan sa butas ng karayom bago nabuntis kaya mahal na mahal niya ito.

Naisip niyang pati rin naman siya ay medyo nawalan na ng panahon sa anak nang maging presidente ng kanilang kompanya. Pumanaw kasi ang dating presidente nang atakihin iyon sa puso. Siya nga ang ipinalit ni Alz sa posisyon.

Labag man sa kalooban dahil mas gusto niyang alagaan si Troye at magsulat ay wala siyang nagawa. Nakumbinsi rin naman siyang malaki na ang kanyang anak at hindi na kailangang alagaan pa nang husto. 


Gumuhit ang isang matamis na ngiti sa kanyang mga labi nang maalala ang araw noong isinilang niya si Troye. Ang pinakamasayang araw sa buhay nilang mag-asawa.

"Hon," sabi ni Alz. "You all right?" Kasalukuyan na silang nakahiga sa kama. Alas dyes na ng gabi no'n.

"It's time," tugon ni Yumi. At first, kumalma lang siya. Calm as summer. Hanggang sa napansin ni Alz na pinagpapawisan na siya nang husto. Nanginginig na ang mga kamay niya no'n habang hinihimas ang tiyan. "Ang sakit, hon," mayamaya ay daing niya.

"Wait, hon. Tatawagin ko lang si mama." Dali-daling tumakbo palabas ng kwarto nila si Alz. Nang bumalik ay kasama na nito si Hely at ang kasambahay nilang si Isla.


"Gaano ba kalayo ang hospital? Can we get there in time?" natatarantang tanong ni Alz. He was throwing clothes into a suitcase. Naka-boxer lang ito at tila wala ng pakialam sa ayos.

"Relax lang, please. You're making the contractions come faster," saway ni Hely kay Alz. "Go, prepare the car," utos nito.

"Bakit 'di mo sinabi sa 'kin it would hurt this much, mom?" Yumi grabbed her belly and cried out.

"Normal lang 'yan, 'nak. Just relax, okay." Niyakap nito si Yumi. "Alz, prepare the car! Si Isla na ang bahala diyan!" 


Kaagad namang tumalima si Isla at lumapit sa direksiyon ni Alz na kasalukuyang naglalagay ng mga damit sa suitcase.

"Mama, ano po ang sinabi mo?" tanong ni Alz. Hindi na nito narinig ang inutos ni Hely dahil sa labis na pagkataranta nang mga sandaling iyon.

"Prepare the car!" Mataas na ang tono ng boses ni Hely pero malabo pa rin sa pandinig ni Alz.

"Mama, ano po 'yon?" Sa pangalawang pagkakataon ay tanong ni Alz.

"Prepare the car!"

"Po?"

"Prepare the fuck-"

Hindi na natuloy ang sinabi ni Hely dahil singbilis na ng kidlat na tumakbo si Alz papunta sa garahe.

Napatingin si Yumi sa ina. God was her witness. Noon lamang niya narinig na nagmura ito.

Lumabas na silang tatlo sa kwarto. Yumi made it downstairs, pero nang makita ang sopa ay napaupo siya. She began to cry out. "I don't think I'm gonna make it to the hospital," naiiyak na niyang sabi.

Hely could see that the constructions were coming faster and harder. "Kaya mo 'yan, 'nak," sabi nito.

"My God!" sabi ni Alz nang makapasok sa bahay. Inihanda na nito sa may gate ang sasakyan. "Ano ang gagawin natin?" Kinabahan na ito nang husto kaya naghistirikal na.

"Tumigil ka nga, sir Alz!" sabi ni Isla. "Ma'am Yumi, get down here on the floor!"

Na-shock sina Yumi, Alz at Hely. Tahimik lang kasi palagi si Isla at minsan lamang talaga nila marinig ang boses nito. Nang mga sandaling iyon ay nag-i-english pa.

Sinunod naman ni Yumi ang inutos ng kasambahay. Tumayo siya mula sa pagkakaupo sa sopa, nakaalalay naman ni Hely sa kanya. Nahiga nga siya sa sahig gaya ng utos ni Isla.

Isla hike up her nightie.

"Hey, what are you doing?" nagtatakang tanong ni Alz sa kasambahay.

"Will you please, just shut up, sir! Midwife ang nanay ko at nag-a-assist ako sa kanya noon 'pag may pinapaanak siya! Ako na ang bahala, okay. Alam ko ang ginagawa ko!" asik ni Isla kay Alz. Pumanaw ang nanay nito dahil nasagasaan ng truck. Nine years old pa lamang si Isla noon. Dahil sa kahirapan ay hindi na nakapagtapos ng pagaaral at mas piniling maghanap na lamang ng trabaho. Naging kasambahay nga nila si Isla nang mag-hire sila at nag-apply ito.

Hely was amazed. Hindi ito makapaniwala sa kasambahay nila. But she was glad. Sa isip nito ay mukhang hindi na talaga kakayanin ni Yumi ang pumunta pa sa hospital. Walang ibang choice kundi sa sahig na lamang ng sala siya manganganak. Nagtaka si Hely kung bakit ang aga namang manganak ni Yumi. Inaasahan nilang sa susunod pang buwan.

Natahimik naman si Alz. Labis na itong pinagpawisan nang mga sandaling iyon. Pinagmasdan na lamang nito ang ginagawa ng kanilang kasambahay.


Isla spread Yumi's legs apart. Sinipat nito ang pribadong parte ni Yumi.

"This baby is crowning," sabi ni Isla. "Umiri ka, ma'am."

"Push," segunda naman ni Hely. "Kaya mo 'yan, 'nak!"

Yumi pushed harder as she could. Sumisigaw na siya sa sobrang sakit. Mura siya nang mura. Iyak siya nang iyak.

"You can do it, hon!" sabi naman ni Alz. "Go, sexy love!"

"Malapit na, ma'am. Umiri ka pa!" utos ni Isla.

The whole time, Yumi screamed and grunted.

"Here comes the baby," mayamaya'y natutuwang sabi ni Isla. "Iri pa, ma'am! Kunti na lang!"

Hindi napigilan ni Alz ang mapaluha nang makita ang kanilang supling sa mga kamay ng kasambahay. A little boy. Nagtitigan sila ni Yumi. At that time, hindi nito kayang ipaliwanag ang kasiyahang nararamdaman.

Yumi caught the baby in her arms. Napangiti siya nang marinig ang pag-iyak ng kakasilang lamang na sanggol. Pinutol naman ni Isla ang umblical cord nito. Napatitig siya rito. She saw how she both given and received a gift all at the same time.

  
Natigil sa pag-iisip si Yumi nang lumapit ang kasambahay nilang si Jela at inilapag nito sa tabi ng pinggan ng kabiyak ang umuusok na tasa ng kape. Hindi na siya umimik pa.

Pinagmasdan niya si Alz habang iniinom ang kape. Hindi na rin niya nagawang sawayin ito sa paninigarilyo. Maraming beses na kasi niya itong pinagsabihan na huwag manigarilyo sa harap ng pagkain.


----

Wow! More than 60 ang reads ng chapter 1. Thank you haha sana po mag-comment at saka salamat din sa mga nagme-message sa 'kin! :)

Daniel (M2M) - Chapter 29


NAPANGANGA ako sa katanungang iyon ni Brad. Although medyo inaasahan ko na ay parang batuta pa rin iyon na humampas sa 'king mukha.

"Tol, I'm so sorry," hingi niya ng paumanhin.

Tinapik niya ang braso ko. Nakatitig lamang ako sa kanya at parang naengkanto pa rin.

Ngumiti siya sa 'kin. "Sorry talaga sa tanong na 'yon, tol," hingi niya ulit ng paumanhin.

Napabuntong-hininga siya at akmang tatayo.

"Brad..." sambit ko sa pangalan niya.

Napalingon siya sa 'kin.

"Paano kung sabihin ko sa 'yong gay nga ako?" medyo nauutal kong tanong. Kinakabahan talaga ako nang sobra nang mga sandaling 'yon.

Ngumiti siya sa 'kin. "E, paano nga ba kung bakla ka? May masama ba do'n?" sagot naman niya.

Humugot ako nang malalim na hininga. "Oo. Bakla ako," halos pabulong kong sabi sa kanya pero alam kong malinaw niyang narinig iyon.
 

Tinitigan niya akong mabuti kapagkuwa'y nagsalita, "Alam ko. Noong una pa lang tayong nagkita iba na ang nararamdaman ko para sa 'yo. At saka napansin kong tinigasan ka sa 'kin no'n," tumawa siya, "madalas din kitang nahuhuli na pinagmamasdan ako habang nagtatrabaho sa kubo. At saka alam mo bang gising naman talaga ako no'ng one time nahiga ako rito sa kama mo para magpahinga? Hinayaan lang kita no'n, tol."

Shit! Pinamulahan ako ng mukha sa mga ibinulgar ni Brad. Hiyang-hiya ako sa kanya. Parang asido na tumapon sa akin ang bawat salitang lumabas sa kanyang bibig. Hindi ako makapagsalita.

"Gusto ko lang, tol, na sa 'yo mismo manggaling ang katotohanan. Pero 'yon na nga, matagal ko ng alam na bakla ka. But don't worry, wala naman akong masamang iniisip tungkol sa 'yo. Magkaibigan pa rin tayo," muli niyang sabi kapagkuwa'y ngumiti siya sa akin.

Biglang tumulo ang mga luha ko. Hindi ko na talaga napigilan pa ang mga iyon.

"Bakit, tol?" maang na tanong ni Brad.

Pinahid ko ang mga luha sa aking pisngi. "Salamat, tol, ha. Medyo gumaan lang ang loob ko ngayong may iba nang nakakaalam ng totoong ako. Ang tagal ko na kasing nagtatago, e. Takot ako sa parents ko, tol, lalo na kay tatay. Ayokong ma-disappoint sila sa 'kin," napapahikbi kong turan.

Ngumiti ulit siya sa 'kin. "Gusto ko sanang yakapin ka, tol. Offer ko sa 'yo 'tong shoulder ko para dito ka na umiyak. Kaya lang amoy pawis ako, e," sabi niya.

Napangiti ako. "Gusto ko nga ang amoy ng pawis mo, tol, e. Gustong-gusto ko. Sa totoo lang, una pa lang tayong nagkilala, gusto na kita. Sa 'yo lang ako nagkagusto, tol."

Marami na siyang alam e kaya bakit pa ako magtatago ng totoong nararamdaman ko para sa kanya 'di ba?

Ngumiti lamang siya kapagkuwa'y biglang sumeryoso ang mukha. "Alam ko tol na may gusto ka nga sa 'kin. Hindi naman ako manhid, e."

"Paano mong nalaman, tol?" maang kong tanong sa kanya.

"E, kasi, sinubukan kita tungkol sa mga bakla. Gawa-gawa ko lang naman 'yon, tol. Una, 'yong kumakain tayo. Hindi ko pa agad nabasa ang reaksiyon mo nang time na 'yon. Pero no'ng pangalawa, 'yong sa may gate tayo nag-usap, doon na kita nahalata. Naramdaman kong nagseselos ka, e. Sa totoo lang wala pa talaga akong experience sa mga bakla, tol. Gusto ko lang talaga malaman ang magiging reaksiyon mo kasi sabi nila, karamihan daw sa mga bakla ay nagseselos sa kapwa bakla. At doon ko na-prove kasi pagkatapos tayong nag-usap no'n hindi mo na ako pinapansin. Nagselos ka nga yata talaga or na-turn-off sa mga sinabi kong may mga nakagamit na sa 'king bakla," mahabang rebelasyon ulit ni Brad.

Shit! Kung totoo nga ang mga sinasabi niya ay nagmumukha lang pala akong tanga. Naniwala pa ako sa sinabi niya noong ibigay na lang sa mga bakla ang katas kaysa i-masturbate lang. Sayang daw 'yon.

"Ang dami mong alam, tol," humihikbi kong sabi at pilit na tumawa.

Sobrang gaan na talaga ng aking pakiramdam nang mga sandaling iyon. Ang sarap pala talaga sa feeling na nai-express mo sa taong gusto mo ang iyong tunay na nararamdaman.

"Pero, tol. Straight talaga ako, e. Sa babae lang ako nagkakagusto," mayamaya ay malungkot niyang sabi.
 

Nakaramdam ako ng kirot sa dibdib. Pero expected ko naman 'yon, e. Ayoko rin namang mag-assume na puwedeng maging kami.

Ngumiti ako sa kanya. "Okay lang, tol. Ang importante sa 'kin nalaman mo. Pero alam ko namang lilipas din ito. Lalo na at forever naman talaga akong magtatago sa mata ng parents ko at sa ibang tao," sabi ko.

Tumabi siya sa 'kin at inakbayan ako. Napapikit ako sa amoy niya. "Salamat, tol, naiintindihan mo ako. Pero..."

Napalingon ako sa kanya. "Pero ano, tol?" tanong ko.

"Puwede mo naman akong tikman anytime, tol. Special ka sa 'kin, e. Hinding-hindi kita pagdadamutan," natatawa niyang tugon.

Bigla kong inilagay sa harap ng pantalon niya ang aking kanang kamay. Nagtitigan kami. Naging seryoso ang kanyang mukha. Kumabog ang dibdib ko. Halos nahirapan na nga akong huminga. Naramdaman ko kaagad ang natutulog pa niyang pagkalalaki.

"Gusto mo ngayon na, tol?" mayamaya'y tanong niya.

"Okay lang sa 'yo?" Hinimas ko nang tuluyan ang kanyang harapan.

"E, tol. Ang baho ko na yata," sabi niya.

Inilapit ko ang aking mukha sa kanyang leeg. Lalaking-lalaki talaga ang amoy ng pawis niya. Napapikit pa ako. Sunod kong inamoy ang dibdib niya.

"Gaya ng sabi ko sa 'yo, tol. Gustong-gusto ko ang amoy mo," sabi ko sa kanya.

Nagtitigan ulit kami. Dahan-dahan kong inilapit ang mukha ko sa mukha niya. Amoy na amoy ko ang napakabango niyang hininga. Hinintay kong pumalag siya pero kahit nang inilapat ko na ang labi ko sa labi niya ay wala naman siyang pagtutol.


Dahan-dahan kong ginalaw ang aking mga labi. Tinikman ko ang napakapula niyang mga labi. Hanggang sa kusang bumuka ang bibig niya kaya ipinasok ko ang aking dila sa loob. Ilang sandali lang ay naging mapusok na ako sa paghalik sa kanya. Hanggang sa tumugon din siya. Nag-torrid kiss kami. Labi sa labi. Dila sa dila. Laway sa laway. Puta ang sarap ng pakiramdam ko nang mga sandaling iyon.

Habang naghahalikan kami ay patuloy pa rin ako sa paghimas ng kanyang harapan. Ramdam na ramdam ko na ang pagtigas ng pagkalalaki niya sa loob. Ako rin ay tinitigasan na no'n. Damang-dama ko ang pag-iinit ng kanyang katawan.

Kapwa kami napahingal nang matapos ang nag-aalab na halikang iyon. Titig na titig pa rin kami sa isa't isa. Nakaramdam ako ng pangangamba na baka hindi niya nagustuhan ang ginawa ko. Baka napilitan lang siya o nahiyang tanggihan ako.

"Ang sarap mo humalik, tol, ah. Parang babae rin," nakangiti niyang sabi.


----

To be continued...